OPEN Brussels: studie naar de open ruimten in en rond Brussel

Voorstelling van de resultaten

Conferentie

dinsdag 08 februari 2022

Gepubliceerd op 20 januari 2022

 


© Edison McCullen/Google Earth
Het Brussels en het Vlaams Gewest werken samen om de open ruimte in het Brusselse en de Vlaamse rand te behouden en te versterken, maar ook beter uit te bouwen in het licht van nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitscrisis en bevolkingstoename.

De intergewestelijke studie ‘OPEN.Brussels’ brengt de open ruimte in kaart en ontwikkelt een samenhangende en gemeenschappelijke visie die zal uitmonden in een reeks voorstellen voor gebiedsgerichte acties. Een aantal operationele strategieën beogen bovendien de ontwikkeling van instrumenten die, door een samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars, ingezet kunnen worden om de open ruimte op te waarderen. Finale doelstelling is concrete projecten op de sporen te zetten en bestaande dynamieken efficiënt op elkaar af te stemmen. De gedeelde visie ligt nu op tafel, klaar om gerealiseerd te worden. Hiervoor wordt langs Brussels en Vlaamse kant een opdrachtencentrale opgericht.

Op dinsdag 8 februari om 14u worden de resultaten van deze studie en de opdrachtencentrales online voorgesteld.

Volgend programma is voorzien:

  • Welkomstwoord
  • Presentatie visie Openruimtenetwerk
  • Toelichting vervolgtraject via Vlaamse en Brusselse dienstencentrale 
  • Discussie met deelnemers over implementatie openruimtevisie

Hoe deelnemen?

Door in te loggen op onze Teams-vergadering

Meer info over de studie OPEN Brussels vindt u hier: https://perspective.brussels/nl/nieuws/open-brussels-een-netwerk-voor-open-ruimte-en-rond-brussel

Meer info