Kom naar het Next Generation podium voor Eurodelta 2023!

Symposium en workshops van 20 tot 22 maart en 11 en 12 mei

Conferentie

maandag 20 maart 2023dinsdag 21 maart 2023woensdag 22 maart 2023donderdag 11 mei 2023vrijdag 12 mei 2023

Gepubliceerd op 27 februari 2023

 

Next Generation Podium for Eurodelta 2023
Next Generation Podium for Eurodelta 2023
 
Op 22 maart organiseert perspective.brussels een van de sessies van het Next Generation Podium. Dat vijfdaags programma wil nieuwe visies van de jonge generatie kenbaar maken en een dialoog op gang brengen tussen experts, de praktijk en de academische wereld.
Ons Agentschap zet ook de deuren open, zodat deelnemers ons team kunnen ontmoeten.

Het Next Generation podium werd in 2020 door het SURE Network opgestart om jongeren een inbreng te geven in de visie op de ontwikkeling van Eurodelta en tegelijk een kennisplatform te creëren voor de uitwisseling van oplossingen en initiatieven in en rond de megaregio.


Wat is Eurodelta en wat is het SURE Network?

Het Strategic Urban Region Eurodelta (SURE) Network is een samenwerkingsverband tussen steden en grootstedelijke gebieden langs de delta van de rivieren de Rijn, de Schelde en de Maas. In grote lijnen gaat het om het gebied tussen Amsterdam, Rijsel en Keulen. Het SURE Network biedt een platform voor de uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen onder al wie actief is op het vlak van economie, duurzaamheid en ruimtelijke ordening.
perspective.brussels is van bij de start bij het SURE-network aangesloten en neemt deel aan gezamenlijke activiteiten en projecten, waaronder het Next Generation Podium.


Wat staat er op het programma van het Next Generation Podium 2023?

Het symposium omvat drie lunchforums die deelnemers informatie, ideeën en projecten aanreiken, gevolgd door twee online workshops voor de ontwikkeling van concrete projecten.
Het richt zich tot jonge vakmensen uit België, Duitsland en Nederland.
Het programma omvat een heel aantal interactieve samenkomsten om inspiratie te kunnen opdoen bij verschillende bedrijven en steden. De intensieve online workshops zijn gericht op interdisciplinaire samenwerking tussen tal van universiteiten en onderzoeksinstituten.

Dit jaar staan 3 thema's tijdens het symposium centraal:

Circulaire economie (Circular Delta)

Toegankelijkheid (Accessible Delta)

Water (Fluid Delta)

Om interactie tussen de deelnemers mogelijk te maken en in contact te komen met reële projecten in de praktijk, is iedere sessie te gast in een van de organiserende landen. Daarna zetten de betrokken bedrijven hun deuren open om iedereen de kans te geven de werkplek te verkennen en de medewerkers te ontmoeten.

Voor de 3de sessie rond water, 'Fluid Delta', nodigt perspective.brussels geïnteresseerden graag uit voor een lezing in haar gebouwen: meteen een kans om de opdrachten van het gewestelijk planningbureau van dichtbij te leren kennen.

Gedetailleerd programma:

20 maart: Circular Delta - Lunchforum - online of in Nederland (Tbd)
21 maart: Accessible Delta - Lunchforum - online of in Duitsland (Tbd)
22 maart: Fluid Delta - Lunchforum - online of bij perspective.brussels
11 en 12 mei: online workshops

Wie kan deelnemen?

Het Next Generation Podium is bedoeld voor studenten en jonge vakmensen (met 0 tot 5 jaar ervaring) in een aantal vakgebieden gelinkt aan architectuur en ontwerpen, ruimtelijke ordening, geografie, economie en duurzaamheid.

Meer informatie en registratie