ISOCARP-congres: Early Bird Inschrijvingen

Conferentie

Gepubliceerd op 28 juli 2022

 


 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gastheer van het 58e ISOCARP World Urban Planning Congress (3-6 oktober 2022). Planologen, stedenbouwkundigen, aanverwante beroepsbeoefenaren en beleidsmakers zullen bijeenkomen om te discussiëren over het thema van dit jaar: "Van welvarende naar gezonde steden".

De inschrijvingen voor het congres gaan van start

Tot 31 augustus kunnen geïnteresseerden zich vanaf nu aan een Early Bird-tarief registeren - deadline verlengd!

Het congres zal bestaan uit plenaire sessies, workshops en rondetafelgesprekken, georganiseerd in Maison de la Poste op de Thurn & Taxis-site. Daarnaast worden ook terreinbezoeken, te voet en per fiets, in verschillende wijken van de stad gepland. Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Meer informatie over de verschillende prijscategorieën en inschrijvingsprocedure is beschikbaar op de website van het congres : https://brussels2022.dryfta.com/registration

Deadline voor Early Bird-registraties: 15 augustus 2022.

Een heroverweging van de plaats van gezondheid in de stad

De organisatie van dit congres sluit aan bij de prioriteiten van het Brussels Gewest. Met haar beleid inzake ruimtelijke ordening wil het Gewest namelijk het leefklimaat verbeteren, vooral in de dichtstbevolkte centrumwijken. Openbare en open ruimten vervullen vele functies, waaronder het bijdragen aan een gezonde en aangename stad. De gedachte achter dit congres is eenvoudig: onze leefomgeving is bepalend voor onze gezondheid!

Het ISOCARP-congres wordt georganiseerd in samenwerking met urban.brussels, perspective.brussels en Leefmilieu Brussel.