Inrichting van kwaliteitsvolle schoolomgevingen in het Brussels Gewest

Een nieuwe gids om de schoolomgevingen te verbeteren

Publicatie

Gepubliceerd op 2 juni 2022

 

Tijdelijke aanleg van een plein voor de Saint-Antoine lagere school in Vorst
Tijdelijke aanleg van een plein voor de Saint-Antoine lagere school in Vorst
© Suède 36
Het nieuwe voorplein van school 13 in Anderlecht
Het nieuwe voorplein van school 13 in Anderlecht
© Suède 36
Rue de la Braie in 1000 Brussel, gedeeltelijk afgesloten voor verkeer
Rue de la Braie in 1000 Brussel, gedeeltelijk afgesloten voor verkeer
© Marc Detiffe
Schoolstraat van de lagere school Toots Thielemans in Sint-Jans-Molenbeek
Schoolstraat van de lagere school Toots Thielemans in Sint-Jans-Molenbeek
© Marc Detiffe

De openbare ruimte rond een school wordt intensief gebruikt aan het begin en het eind van de schooldag. Met name door de leerlingen, door het schoolpersoneel, en de ouders die hun kinderen van de kleuter- of lagere school ophalen. Deze ruimte is dan ook zeer belangrijk in het dagelijks leven van duizenden mensen. Maar zijn schoolomgevingen wel voldoende veilig? Voldoende gezellig? …

De schoolomgevingen in het Brussels Gewest zijn niet altijd geschikt voor jonge kinderen, vervuild en onvoldoende ruim voor de vele mensen die er op bepaalde uren van de dag samenkomen. Om deze ruimtes veiliger, gebruiksvriendelijker en herkenbaarder te maken, dienen ze te worden herontworpen, rekening houdend met de klimaatuitdagingen van onze tijd.

De gids "De schoolomgeving heruitgevonden- een gids voor de verbetering van schoolomgevingen in het Brussels Gewest” is een referentie-instrument dat als inspiratie kan dienen voor de herinrichting van schoolomgevingen in het Brussels Gewest. De gids bevat een reeks aanbevelingen die gericht zijn op vier belangrijke kwaliteitsdoelstellingen: een veilige schoolomgeving, een gezellige en toegankelijke schoolomgeving, een groene en gezonde schoolomgeving en een herkenbare schoolomgeving. Wanneer die verschillende kenmerken worden versterkt, kunnen ontwikkelingen een onmiskenbare impact hebben op het welzijn en de veiligheid van de leerlingen, maar ook op alle inwoners van de stad. Deze openbare ruimtes maken integraal deel uit van de stad.

Deze gids is bestemd voor al wie betrokken is bij de omgeving van lagere en middelbare scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de openbare instanties, ontwerpers van voorzieningen, scholen en inrichtende machten. De gids pretendeert niet volledig te zijn, maar stelt een breed scala van ingrepen voor die als inspiratie kunnen dienen voor verdere actie. Deze gids kan dus 'à la carte' worden gebruikt om te komen tot een zo kwalitatief mogelijk ontwerp, rekening houdend met de vooropgestelde doelstellingen, de specifieke context van de school en de beschikbare actiemiddelen.

Met checklists om de kwaliteit van elke schoolomgeving te helpen evalueren, bevat deze gids ook een vijfstappenplan voor een complete herinrichting van de openbare ruimte rond een school.

Lees hier de digitale versie van de gids.

De gids is op verzoek ook in gedrukte vorm verkrijgbaar bij de Dienst Scholen.

De gids "De schoolomgevingen heruitgevonden" maakt deel uit van de opdracht van de Dienst Scholen om de kwaliteit van de schoolomgeving te waarborgen. Het is de derde in een reeks: bij de eerste wordt gekeken naar de kwaliteit van de schoolinfrastructuur, bij de tweede naar de kwaliteit van de speelplaats, en bij deze tenslotte naar de omgeving van de school.

Publicaties

Schoolgids

De schoolomgeving heruitgevonden

Gids voor de verbetering van de schoolomgeving in het Brussels Gewest

2022
perspective.brussels
Downloaden