Hoe pakken we de mobiliteitsuitdagingen in de regio EURODELTA aan?

Conclusies uit het STISE-project over grensverkeer en klimaatneutraliteit

Publicatie

Gepubliceerd op 24 mei 2022

 

Station Dusseldörf (Noordrijn-Westfalen)
Station Dusseldörf (Noordrijn-Westfalen)
 
De stadsregio EURODELTA haalt de klimaatneutraliteitsdoelstellingen op het gebied van mobiliteit tegen 2050 niet, tenzij de overheden in vier sectoren forse beleidswijzigingen doorvoeren. Dat is de voornaamste conclusie van een Europees onderzoeksproject waaraan perspective.brussels heeft deelgenomen.

De EURODELTA is een uitgestrekt, grensoverschrijdend, stedelijk gebied tussen Noord-Frankrijk, België, Nederland en Noordrijn-Westfalen in Duitsland. Een van de grootste uitdagingen in die regio is de organisatie van het grensverkeer binnen het kader van klimaatadaptatie en concurrentievermogen. In september 2020 werd het project STISE opgestart om aan die vraag te beantwoorden.

STISE staat voor "Sustainable Transport Infrastructure in the Strategic urban region Eurodelta" (Duurzame mobiliteitsinfrastructuur in het strategisch stedelijk gebied Eurodelta). perspective.brussels vertegenwoordigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in dat project (Lille Metropole, Vlaanderen en vijf andere leden die in de Eurodelta gelegen zijn, waren er ook bij betrokken).

ESPON, het "Europees Observatienetwerk voor Territoriale Ontwikkeling en Cohesie", heeft dat onderzoeksproject financieel gesteund.

Mobiliteit en koolstofneutraliteit

De belanghebbenden focusten zich op verschillende beleidslijnen, waaronder:

  • Hoe kunnen we voorzien in de mobiliteitsbehoeften en tegelijk voldoen aan de milieu-eisen in de regio EURODELTA?
  • Hoe kunnen de besproken maatregelen bijdragen tot de Europese doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling?
  • Hoe kunnen we een sterk en efficiënt partnerschap opbouwen dat bijdraagt tot het succes van alle partners bij het bereiken van hun doelstellingen?

In het STISE-onderzoek zijn vier manieren geïdentificeerd om de overgang van luchtvervoer naar spoorvervoer voor korte en middellange afstanden (< 500 km tot 700 km) in, naar en van de Eurodelta te verbeteren.

  • emissievrije zones (ZEZ of Zero Emission Zones) invoeren in alle steden met meer dan 100.000 inwoners voor auto's, lichte bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens tegen 2035.
  • de mogelijkheid van MaaS (Mobility as a Service) onderzoeken, met de nadruk op passagiersvervoer, en de rol van de overheid bepalen.
  • het regionale grensspoorvervoer binnen de volgende drie verbindingen verbeteren: Rijsel-Brussel, Rijn-Schelde en Rijn-Waal om een modale verschuiving van de weg naar de spoorweg te bevorderen.

Uit de studie blijkt dat er een grote behoefte is aan verschillende soorten samenwerking (grensoverschrijdend, interstedelijk, interregionaal, intergouvernementeel) om de EU-doelstellingen inzake koolstofneutraliteit tegen 2030 en 2050 op het gebied van mobiliteit te verwezenlijken. De studie bevat gedetailleerde routekaarten voor elk van de vier eerder beschreven beleidslijnen en nodigt openbare en particuliere actoren uit om dringend de handen in elkaar te slaan en de in het verslag geformuleerde aanbevelingen uit te voeren.

Die aanbevelingen werden op 27 april 2022 besproken tijdens een Belgische workshop waaraan verschillende openbare en particuliere belanghebbenden deelnamen.

Lees hier het volledige STISE-verslag 

Meer info

Stedelijke uitdagingen

Europese actie

Drapeaux européens

De Europese Unie en stedelijke ontwikkeling

Perspective heeft een ABOUT gepubliceerd waarin wordt gepresenteerd hoe Europa steden ondersteunt en hoe Brussel deze steun gebruikt voor zijn territoriale stedelijke...