Het schoolgaan bevorderen bij Brusselse jongeren: het Gewest steunt de 19 gemeenten bij hun maatregelen

Gepubliceerd op 9 december 2019

 


© J. Ortega – 2018

Schoolverzuim treft tal van jongeren en hun families. Bijna 15% van de Brusselse jongeren stopt met school zonder een diploma middelbaar onderwijs op zak. Daarenboven heeft 28% van de Brusselse leerlingen minstens twee jaar schoolachterstand opgelopen.

Om daar iets aan te doen, heeft het Brussels Gewest mechanismen ingevoerd waarmee het de scholen, gemeenten en verenigingen financieel ondersteunt om schoolverzuim te voorkomen, hulp te bieden aan leerlingen die afhaken op school of alles in het werk te stellen om jongeren met een onderbroken schooltraject terug te laten meedraaien.

De Dienst Scholen van perspective.brussels beheert en coördineert deze gewestelijke beleidslijnen in de strijd tegen schoolverzuim, momenteel zijn er 3 in totaal: het Programma voor de preventie van schoolverzuim (PSV), Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB) en de Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen (PPBP - as schoolverzuim).

Op donderdag 5 december 2019 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de toekenning goedgekeurd van een subsidie ten belope van een totaalbedrag van € 5.400.826,56 voor 19 Brusselse gemeentes om hen te ondersteunen bij hun lokale activiteiten in de strijd tegen schoolverzuim binnen het kader van de Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen (PPBP).

Samengeteld met de middelen voor de PSV en de PBSP, heeft het Brussels Gewest dus meer dan € 7.850.000 toegekend voor acties inzake preventie van schoolverzuim in 2020, via verenigingen en gemeenten. 

De komende jaren zal de Dienst Scholen, in overleg met de gemeentelijke schooldiensten voor preventie en de Brusselse actoren die strijden tegen schoolverzuim, nieuwe prioriteiten inzake schoolverzuim uitwerken om de rol van de verschillende lokale referentieactoren in de strijd tegen schoolverzuim te verduidelijken en te versterken.

Raadpleeg voor meer informatie: http://schoolinschakeling.brussels