Het Overzicht van de huisvestingsvergunningen

Eén beter begrip van de dynamiek van het woon- en hotelvastgoed

Conferentie

dinsdag 26 maart 2019

12:15 > 14:00

Gepubliceerd op 14 maart 2019

 


 
perspective.brussels
perspective.brussels
Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) herbevestigt dat het Brussels Gewest zich verbindt aan het "produceren van gevarieerde en kwaliteitsvolle woningen die de bloei van de bevolking mogelijk maken".

Het huisvestingsbeleid moet in de eerste plaats tegemoetkomen aan een bevolkingstoename van naar schatting ongeveer 5000 inwoners per jaar tot 2025.
Om aan deze behoefte te voldoen, vermeldt het GPDO de noodzaak om 3000 tot 4000 woningen per jaar te produceren.

Ons stadsproject beschrijft een reeks manieren om dat te bereiken:

 • Uitvoering van grote stadsprojecten via de Richtplannen van Aanleg (RPA) door de bestaande terreinen te valoriseren
 • Stadsuitbreiding in de tweede rand
 • Reconversie van oude stedelijke weefsels
 • Rationalisering en passend gebruik van de beschikbare ruimte
 • Gebruik en herbestemming van leegstaande gebouwen
 • Verdichting van bestaande percelen of gebouwen
 • Of ook nog hoogbouw.

perspective.brussels publiceerde in februari van dit jaar een nieuwe publicatie binnen het Overzicht van de huisvestingsvergunningen.

Het Overzicht wil bijdragen aan een toekomstgerichte reflectie en monitoring van de planningsinstrumenten. Een periodieke evaluatie van de situatie leidt tot een beter begrip van de dynamiek van het woon- en hotelvastgoed, vertrekkend van de werken waarvoor stedenbouwkundige vergunningen zijn verleend.

Marion Pourbaix, die het Overzicht van de huisvestingsvergunningen (departement Territoriale Kennis) begeleidt, zal ons informeren over de resultaten van de laatste analyses, die in de zomer van 2018 werden geactualiseerd.

Deze resultaten zullen gekoppeld worden aan een reeks uitdagingen en opportuniteiten voor de stadsontwikkeling.

Dit zal een gelegenheid zijn om een reeks vragen te behandelen met betrekking tot het gebruik van het Overzicht in het kader van stadsontwikkeling en -planning.

 • Volstaat de huisvestingsdynamiek om de bevolkingsgroei op te vangen of heerst er een reële spanning op de vastgoedmarkt?
 • Waar komt deze dynamiek het duidelijkste tot uiting en wat zijn de gevolgen in termen van de verdichting?
 • Kan deze dynamiek de huisvestingsproblemen van de Brusselaars gedeeltelijk oplossen?
 • Wat zijn de lessen van deze dynamiek voor planningsinstrumenten zoals het GBP of de RPA's?
 • In hoeverre draagt kennis van deze dynamiek bij aan de ontwikkeling van planningsinstrumenten?

Meer info