Het 20e-eeuwse randgebied in en rond Brussel : nieuwe uitdagingen

Oproep tot interesse

Gepubliceerd op 21 april 2021

 


© Séverin Malaud
De 20e-eeuwse rand rond Brussel is een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. Twee studies over dit grootstedelijk gebied worden op dit moment uitgevoerd. 

In 2020 lanceerden perspective.brussels, Departement Omgeving, BMA en Team Vlaams Bouwmeester twee studies over de Brusselse periferie. 

De eerste studie, « OPEN Brussels », heeft als doel om een ambitieuze, gezamenlijk gedragen visie te ontwikkelen voor een duurzaam en regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel.

De tweede studie, « Het 20e-eeuwse randgebied van en rond Brussel » onderzoekt hoe de periferie in de loop van de 20e eeuw is geëvolueerd en tracht ambities vast te leggen voor stedelijke ontwikkeling ervan in de 21e eeuw.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een databank en een atlas. Binnenkort wordt door Perspective een nieuwe openbare aanbesteding gelanceerd voor drie teams die een onderzoeksopdracht zullen krijgen die moet bijdragen aan de reflectie over de mogelijke transformaties van het 20e-eeuwse randgebied. 

Elk team krijgt een specifiek gebied toegewezen met een eigen strategische invalshoek

  • de fiets als hefboom voor stedelijke transformatie
  • verstedelijking die rekening houdt met waterbeheer
  • in rekenschap brengen van de schaalverschillen van de percelen die de verstedelijking van de 20e eeuw kenmerken

Belangstellende bureaus worden verzocht zich vóór 26 april 2021 kandidaat te stellen.

De ambitie is om deze studies begin 2022 af te ronden met een publicatie over de mogelijke oplossingen voor een kwalitatieve transformatie van het 20e-eeuwse randgebied in en rond Brussel. Deze projecten maken deel uit van een bredere reflectie over stedelijke dichtheid binnen perspective.brussels.

Meer info