ESPON-workshop over de uitdagingen van een ruimtelijke strategie

Workshop

woensdag 24 oktober 2018

09:00 > 18:00

Gepubliceerd op 13 september 2018

 

Deze ESPON-workshop is de vierde in een reeks van vijf, georganiseerd in 2018 en 2019 in België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Nederland. Tijdens deze evenementen worden nieuwe nationale en regionale ontwikkelingen voor de ruimtelijke ordening onderzocht.

De vijf evenementen zijn bewust aan elkaar gekoppeld, zodat de deelnemers van elk evenement een zo volledig mogelijk overzicht krijgen van de belangrijkste uitdagingen in de huidige theoretische en praktische uitwerking van de ruimtelijke ordening, alsook van het onderzoek dat ESPON hieraan gewijd heeft.

Eerdere seminaries:

  • Maart 2018 in Parijs: uitwerking van het SRADDET (Regionale regelgeving voor aanleg, duurzame ontwikkeling en gelijkheid van gebieden)
  • Mei 2018 in Dublin: regionale ruimtelijke strategieën en samenwerking op verschillende niveau’s, in het kader van de National Planning Framework
  • September 2018 in Luxemburg: Publieke participatie in de ruimtelijke planning

Deze workshop zal zich focussen op de uitdagingen rond implementatie van ruimtelijke strategieën. De drie Belgische regio's: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de uitwerking en de toepassing van hun strategieën voor ruimtelijke planning. 

Zo moet het nieuwe Vlaamse ruimtelijke ordeningsbeleid het gebruik van ruimte en grond sterk verminderen, wat een radicale ommezwaai betekent voor het gebruik van de beschikbare ruimte. Deze doelstellingen vereisen een radicale mentaliteitswijziging, niet alleen voor beleidsmakers op verschillende niveaus, maar ook voor de bevolking. Eén van de doelstellingen van de workshop is dan ook om te begrijpen hoe zo'n mentaliteitswijziging kan worden bewerkstelligd en welke maatregelen nodig zijn om de implementatie van nieuwe ruimtelijke ordeningsplannen vorm te geven.

Tijdens deze workshop kan men inzichten en succesverhalen van experts uit andere landen en regio's en van de Europese Commissie (DG Regio) opdoen en uitwisselen.

Het volledige programma kan u via de website van ESPON raadplegen.

De aanwezigen worden uitgenodigd om te blijven voor het 9de Intergewestelijk Forum voor Ruimtelijke Ordening dat aansluitend op de ESPON-workshop wordt georganiseerd door perspective.brussels, Het doel van het forum is de uitwisseling van informatie en ideëen voor verschillende initatieven die de gewestgrenzen in België overstijgen. Vorige edities van het Intergewestelijk Forum hadden betrekking op onder andere metropolitane mobiliteit, de strategische plannen van de Gewesten, beleidsnota’s en intergewestelijke studies.

Meer info