Er wordt hard nagedacht over klimaatverandering

Rondetafelgesprek ESPON met de 3 Belgische gewesten

Gepubliceerd op 5 augustus 2020

 


© ESPON
Op 25 juni laatstleden organiseerde het programma ESPON een rondetafelgesprek over de aanpassing aan de klimaatverandering in Noordwest-Europa.

Na een presentatie van het ESPON-onderzoek in verband met natuurrisico's en de locatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (DOD) stelden vertegenwoordigers van de drie Belgische gewesten hun programma's van aanpassing aan de klimaatveranderingen voor.

De besprekingen hadden meer bepaald betrekking op de effecten van stedelijke hitte-eilanden, periodes van droogte alsook water en erosie in België maar ook in Nederland, Luxemburg, Noordrijn-Westfalen en de Franse regio Hauts-de-France.

De autoriteit van de Benelux heeft de bijeenkomst afgerond met een denkoefening  over acties van grensoverschrijdende samenwerking die nodig zijn om het hoofd te bieden aan de klimaatveranderingen.

U kan de verschillende presentaties tijdens dit rondetafelgesprek raadplegen via de website van ESPON.

Meer info