Een prospectief onderzoek over de verstedelijking in het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel

Eerste presentatiemoment op donderdag 20 april, bij Perspective!

Conferentie

donderdag 20 april 2023

12:30>14:00

Gepubliceerd op 31 maart 2023

 


© Olmo Peeters
perspective.brussels
Rue de Namur 59
1000 Bruxelles

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (perspective.brussels en bouwmeester maître architecte) lanceerde in samenwerking met het Vlaams Gewest (Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester) een analytisch en prospectief onderzoekstraject naar de kwaliteitsvolle transformatie van het bebouwde weefsel in het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel.

De twee gewesten zijn vanuit landschappelijk oogpunt, omdat het landschap niet stopt aan de grens, intrinsiek met elkaar verbonden. Hoewel aan beide kanten van de grens op een totaal andere manier wordt omgegaan met de verstedelijkingsdruk, delen de gewesten in dit 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel ook heel wat stedenbouwkundige en maatschappelijke opgaven met elkaar, onder meer op vlak van mobiliteit, milieu en gezondheid, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.

Een verkenningsteam, dat zich opereerde onder de naam LABO XX+I, maakte in een eerste fase een diagnose op van het ruimtelijk functioneren en de uitdagingen voor dit gebied, en bundelde de resultaten in een atlas, opgebouwd rond twaalf stedelijke kwesties.

Het team was samengesteld uit onderzoekers, verbonden aan de Université Libre de Bruxelles (LoUIsE), de Université Catholique de Louvain, de Universiteit Gent, de École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille, Karbon' architecture et urbanisme en Studio Paola Viganò.

Voor de tweede fase van het onderzoek lanceerden de partners een oproep aan ontwerpteams die, in drie onderzoeksgebieden, een aantal uitdagingen verder verkenden, en mogelijke transformaties van het bebouwde weefsel in beeld brachten:

  • Het team van Plusoffice en Anyways ging aan de slag rond het thema ‘De bereikbare stad’ op de as Jette-Zellik-Asse.
  • Het team van 1010 Architecture Urbanism en Fallow ging aan de slag op de Woluwevallei tussen Kraainem en Sint-Lambrechts-Woluwe en onderzocht daar de opgave van ‘De leefbare stad’.
  • Het team van GRAU en CityTools werkt op de zone Erasmus in Anderlecht rond het thema ‘De dubbele korrel’.

perspective.brussels, bouwmeester maître architecte, het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester organiseren presentatie- & discussiemomenten gedurende het tweede kwartaal van 2023:

  • 20 april / 12.30-14.00 (perspective.brussels - Naamsestraat 59 - 1000 Brussel): Atlas en sleutelkwesties voor het 20ste-eeuwse randgebied.
  • 16 mei / 19.00 – 21.00 (Atelier Bouwmeester - Galerie Ravenstein 54-59 - 1000 Brussel): Ontwerpend onderzoek op drie urgente opgaven in het 20ste-eeuwse randgebied.

Praktische informatie

perspective.brussels
(gelijkvloers – Labo)
59 Naamsestraat, 
1000 Brussel

Lunch aangeboden
 

Om uw deelname en de lunch te bevestigen, gelieve onderstaand formulier in te vullen (vóór 18 april).

Meer info