Een participatieve wandeling "Tour de Simonis"

Volgende stap voor het SVC 6

Enquête

02 > 19 april 2021

Gepubliceerd op 31 maart 2021

 

"Tour de Simonis" - Een participatiewandeling voor de SVC 6
"Tour de Simonis" - Een participatiewandeling voor de SVC 6
 
Affiche van de participatiewandeling "Tour de Simonis"
Affiche van de participatiewandeling "Tour de Simonis"
 

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van de wijken rondom het metrostation Simonis? In het kader van het Stadsvernieuwingscontract kan u binnenkort deelnemen aan een participatieve wandeling. Hiermee kan u op aangename wijze de wijken rondom Simonis (her)ontdekken en mee nadenken over de toekomst.

Voor de wijken rondom Simonis loopt sinds 2020 een Stadsvernieuwingscontract (SVC) met als doel om een gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen.

Gedurende 3 weken, van 2/04 tot 19/04, wordt een participatieve wandeling in overeenstemming met gezondheidsmaatregelen georganiseerd. Met een gids onder de arm, zal deze wandeling u langs mogelijks toekomstige projecten in de perimeter van het SVC brengen. De gids bevat een lijst met vragen waarover wij graag uw mening vernemen. Na de wandeling kan u uw prioritaire projecten en uw mening over de realisatievoorwaarden ervan delen via een online vragenlijst .

De lijst van potentiële projecten kon worden samengesteld dankzij een publieke raadpleging en online workshop, die in het najaar van 2020 werden georganiseerd om de ideeën en ervaringen van bewoners en bezoekers in de wijk te kennen.

Op basis van deze participatieve momenten, onderzoek op het terrein en overleg met betrokken instanties en gemeenten werd intussen een longlist van potentiële projecten voor de perimeter van het SVC opgesteld. Deze longlist wensen we samen met u te verfijnen tot een ambitieus en samenhangend programma.

Voor dit SVC werden het ontwerpbureau 51N4E, Tractebel & CSD Ingenieurs (voor het Milieueffectenrapport) en Cityspark (voor de participatie) onder de arm genomen.

Wanneer? Tussen 02/04 en 19/04 

Waar is de wandeling? Het uitgestippelde traject brengt u in een lus van 5 km langs de verschillende sites en projecten van het voorlopige programma, die kort toegelicht worden in de gids en op de affiches langs het traject.

Waar vinden we de gids? de gids is online beschikbaar, om de geldende gezondheidsmaatregelen te respecteren

Hoe geeft u uw mening? Via een online enquête. Daarin worden een aantal vragen gesteld waarop we uw antwoord willen kennen. De link naar de enquête kan je tevens in de gids terugvinden of door de QR-code op de affiches te scannen.

Meer info