Een feministische aanpak voor huisvesting

Conferentie

woensdag 14 juni 2023

9:00 > 15:00

Gepubliceerd op 23 mei 2023

 


© Marion_Selene

De productie van toegankelijke huisvesting voor vrouwen wordt meer en meer een belangrijk thema in de huidige stedelijke context.

Angela.D is een van de verenigingen die aan de hand van concrete projecten hieraan wil bijdragen.

  • Wat is volgens Angela.D een feministische habitat?
  • Wat zijn de profielen van de vrouwen en toekomstige bewoonsters?
  • Hoe worden de vrouwen geselecteerd?
  • Wat is 'feministische begeleiding'?

Van 2019 tot 2022 werkte Angela.D samen met CLTB, Brussel Huisvesting, Pass-ages, perspective.brussels, de VUB en andere partners aan het co-housingproject CALICO
Meer bepaald aan de realisatie van de eerste 10 feministische woningen in de Brusselse woonwereld.

In 2022, besloot Angela.D in een tweede fase de problematiek van eenoudergezinnen in Brussel in relatie tot huisvesting te onderzoeken. De organisatie begeleidde in dat kader het collectief woonproject van een groep vrouwen die een eenoudergezin vormen (FEM’s)...
Op woensdag 24 juni nodigt Angela.D u uit om dit thema te bespreken, op basis van de ervaringen uit deze 2 projecten en de redactie van een gids.

  • De oprichting van 10 feministische woningen in het kader van het Calico-project.
  • De kwestie van eenoudergezinnen in het FEM's project.
  • De beschrijving van de ondersteuning van een nieuw huisvestingsproject in de gids "Une approche féministe du logement".

Inschrijving gewenst

Programma (gewijzigd wegens omstandigheden)

9u Onthaal
9u20  Inleiding (Veronica Pezutti, projectverantwoordelijke bij perspective.brussels en bestuurster bij Angela.D
9u30  Voorstelling van de vzw Angela.D in de Brusselse context: Angela.D als antwoord op het probleem van slechte huisvesting voor vrouwen (Noémie Emmanuel, bestuurster bij Angela.D)
9u45  Voorstelling van de praktische gids 'Une approche feministe du logement' (Laura Gimenez, projectverantwoordelijke bij Angela.D)
10u Pauze
10u15  Voorstelling van de praktische fiche: pedagogische begeleiding, architectuur en gemeenschappelijke ruimtes, co-constructie en partnerschap (Noémie Emmanuel en Laura Gimenez)
11u15 Uitwisseling met het publiek
12u

Lunch

   

Meer info