De stad in het hart van toekomstige Europese strategieën

Gepubliceerd op 19 juli 2019

 

Bijeenkomst van de ministers voor stedelijke ontwikkeling in Boekarest
Bijeenkomst van de ministers voor stedelijke ontwikkeling in Boekarest
© Andreea Tănase (MFA)
Op 14 juni 2019 werd in Boekarest een nieuwe verklaring goedgekeurd voor stedelijke ontwikkeling in Europa.

Deze nieuwe verklaring geeft een nieuw elan aan de stedelijke agenda voor de Europese Unie, bedoeld om:

  • de ontwikkeling van de Europese steden te ondersteunen
  • de stadsdimensie van het Europese beleid te versterken
  • de steden meer aandacht te geven in de Europese beleidskeuzes

Sinds zijn lancering in 2016 leverde de stedelijke agenda 14 partnerships op in 14 kernthema's die cruciaal zijn voor de toekomst van de Europese steden, denken we aan huisvesting, stedelijke armoede en duurzame planning. In elk partnership werken steden samen met landen, regio's en de Europese instellingen om concrete oplossingen te vinden voor de stedelijke bekommernissen.

Eind 2020 wordt die stedelijke agenda aangevuld met een nieuw Handvest van Leipzig, voor de Europese Unie een tool om een langetermijnstrategie voor haar steden uit te stippelen.

Rol van perspective.brussels op Europees niveau

De Verklaring van Boekarest is de vrucht van het werk van informele werkgroepen bestaande uit enerzijds experts en anderzijds directeurs van de besturen die instaan voor de ruimtelijke ordening in de 28 EU-lidstaten.

België werd er vertegenwoordigd door de besturen van de 3 gewesten, waarbij perspective.brussels voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sprak. Een jaar lang (van juli 2018 tot juli 2019) verzekerde perspective.brussels eveneens de coördinatie van het Belgische standpunt binnen die groepen. Het werkte daarvoor nauw samen met Brussels international en de EU-delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naast de Verklaring van Boekarest stonden de voorbije 12 maanden bol van de gunstige beslissingen voor de Europese steden:

  • Opstart van twee nieuwe partnerships binnen de stedelijke agenda: veiligheid en openbare ruimte (waarbij ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrokken is) en cultureel erfgoed;
  • Meer oog voor de steden in het volgende cohesiebeleid voor 2021-2027;
  • Uitwerking van een nieuwe territoriale agenda voor de EU, die de steden en functionele stedelijke gebieden in aanmerking neemt;
  • Opstart van de vernieuwing van het Handvest van Leipzig over de duurzame Europese stad.

Meer informatie over de Verklaring van Boekarest vindt u hier.

Meer info