In de kijker - BISA - Hoeveel bedraagt het gemiddeld waterverbruik per inwoner in uw gemeente?

Publicatie

Gepubliceerd op 4 oktober 2018

 


 

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) plaatste dit jaar een nieuwe publicatie online, nl. de Kerncijfers per gemeente. Ze bevatten de voornaamste sociaaleconomische indicatoren voor elk van de 19 Brusselse gemeenten, met onder andere het gemiddeld waterverbruik per inwoner.

In 2017 bedroeg het waterverbruik 55,5 miljoen m³ in het Brussels Gewest. In verhouding tot de bevolking was het gemiddeld waterverbruik datzelfde jaar gelijk aan 46 m³ per inwoner in het Brussels Gewest. Het gaat om het waterverbruik dat wordt gefactureerd aan de abonneehouders van Vivaqua (Hydrobru), de Brusselse intercommunale voor de productie en distributie van drinkwater.