De kaarten van het GPDO staan online op BruGIS

Gepubliceerd op 4 september 2020

 

Extract van de Kaart 08 van het GPDO
Extract van de Kaart 08 van het GPDO
© perspective.brussels

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) werd op 12 juli 2018 door de Brusselse regering goedgekeurd en is het algemene planningsinstrument voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Gewest. Het tekent de territoriale visie van ons Gewest uit tot 2040.

Het GPDO stelt het stadsproject voor Brussel voor. Het bestaat uit een tekst die de ambities van het Gewest en de slaagvoorwaarden voor het stadsproject voorstelt en vertaalt deze elementen naar kaarten in verband met stedelijke structuur, milieu, openbare ruimte, stadsvernieuwing, erfgoed, mobiliteit en economische ontwikkeling. Al die documenten kunnen worden ingekeken op de website van perspective.brussels.

Om het gebruik van deze kaarten door openbare instellingen, onderzoekers, privéorganisaties of andere actoren gemakkelijker te maken, zijn ze nu voor iedereen beschikbaar via het BruGIS-platform, dankzij een samenwerking tussen perspective.brussels en urban.brussels.

In enkele klikken kunt u de algemene en detailkaarten van het GPDO bekijken en kunt u op een dynamische manier de informatie opvragen waarin u geïnteresseerd bent.

Afspraak dus op https://gis.urban.brussels/brugis/#/ waar alle kaarten van het GPDO in de lagen van de map perspective.brussels/GDPO worden gebundeld.

We wensen jullie een boeiende verkenning!

Meer info