De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie krijgt een nieuw jasje!

Oproep tot kandidaatstelling

Gepubliceerd op 17 oktober 2019

 

Vergadering GOC
Vergadering GOC
© perspective.brussels - Eric Herchaft
De Brusselse regering lanceerde een oproep tot kandidaatstelling voor de volledige vernieuwing van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC). De commissie zal in januari 2020 worden geïnstalleerd voor een periode van 5 jaar.

De Gewestelijke ontwikkelingscommissie werd opgericht in 1993 en speelt een beslissende rol via de adviezen die ze verleent rond elk planologisch dossier dat een impact heeft op de ontwikkeling van ons stadsgewest.

Ter gelegenheid van de jongste hervorming van het BWRO werd ook de structuur van de GOC gewijzigd: voortaan zal de commissie uitsluitend bestaan uit onafhankelijke deskundigen. Wie een openbare functie of een openbaar mandaat bekleedt (ambtenaar, lid van een ministerieel kabinet of een verkozene op lokaal, provinciaal, gemeenschaps-, gewestelijk, federaal of Europees niveau), kan dus niet langer lid zijn van de toekomstige GOC.

Het wetboek noemt 8 vakgebieden:

  • Stedenbouw en ruimtelijke ordening (3 leden)
  • Mobiliteit (3 leden)
  • Milieu (3 leden)
  • Economie (3 leden)
  • Huisvesting (2 leden)
  • Cultureel erfgoed (1 lid)
  • Natuurlijk erfgoed (1 lid)
  • Architectuur (2 leden)

De officiële aankondiging is verschenen in het Belgisch Staatsblad en op de website van de gewestelijke instellingen, waaronder uiteraard die van de GOC en van perspective.brussels.
Eenmaal geïnstalleerd, zal de commissie zich over belangrijke dossiers buigen, zoals verschillende nieuwe richtplannen van aanleg (RPA).

Raapleeg de oproep tot kandidaatstelling via de website van de GOC

Voor vragen of meer informatie kan u een e-mail sutren naar het secretariaat: crd-goc@perspective.brussels.

Meer info