De genderdimensie in het hart van de stedelijke kwesties in het Gewest!

Reageer op onze aanbesteding

Projectoproep

Gepubliceerd op 8 december 2022

 


© perspective.brussels/Léone Drapeaud

Perspective bundelt expertise in statistiek, sociaaleconomische analyse, territoriale kennis en ontwikkeling en ondersteuning van de schoolsector. Hiermee staat het ten dienste van het Brussels Gewest bij het uitwerken van territoriale analyses en strategieën.

Verschillende bestaande plannen en initiatieven hebben als doel om diversiteit en gelijke kansen in het Brussels Gewest aan te moedigen: het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, Actieplan LGBTQIA+, Actieplan tegen racisme en discriminatie en het gewestelijk handistreamingbeleid.

In dit kader wil ook Perspective zich inzetten voor gendermainstreaming opdat gendergelijkheid in acht wordt genomen bij stadsontwikkeling. Gevoelens van comfort, welzijn, veiligheid, ontspanning...  kunnen namelijk een hefboom zijn om de stad op maat van iedereen te maken.

Sommige ongelijkheden zijn duidelijk waarneembaar (wanneer het bijvoorbeeld gaat om geweld). Andere zijn intrinsiek verbonden met de stad en worden als onveranderlijk ervaren, omdat ze het gevolg zijn van ongelijke maatschappelijke praktijken (verdeling van huishoudelijke taken, zorglast, ongelijkheden in verband met tewerkstelling). Genderongelijkheden kunnen in een binaire dimensie man/vrouw worden bekeken, om sociaal geconstrueerde verschillen, stereotypen en hiërarchisering in kaart te brengen. Maar er moet ook specifieke aandacht gaan naar de ervaringen van LGBTQIA+-personen. Voorts moeten genderongelijkheden gekoppeld worden aan andere vormen van discriminatie in een intersectionele logica.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, wil Perspective een gendermainstreamingstrategie ontwikkelen in het kader van de verschillende opdrachten voor territoriale ontwikkeling.

Gendermainstreaming beoogt om in de stadsontwikkelingstools meer rekening te houden met gendergerelateerde problemen. De percepties van zowel vrouwen en mannen zijn belangrijk in het ontwerpen, uitvoeren, monitoren en evalueren van beleid en programma's.

Om deze strategie mee vorm te geven is Perspective op zoek naar een team dat deskundigheid op het vlak van stadsplanning en genderstudies combineert en, meer specifiek, dat genderongelijkheden en de discriminatie van vrouwen en seksuele minderheden ter sprake brengt.
Met het oog op een afspiegeling van de Brusselse realiteit is diversiteit binnen het team een troef.

Meer informatie
Uiterste datum voor het indienen van een offerte: 27.01.2023 om 12.00 uur.

Meer info