Brussels Gewest ondersteunt de gemeenten bij preventie van schooluitval

17 miljoen vrijgemaakt ter bestemming van lokale overheden

Gepubliceerd op 13 december 2021

 


© Andrea Alessio

Een doeltreffend beleid ter bestrijding van schooluitval vergt een krachtenbundeling van acties en actoren. De gemeenten staan het dichtst bij de burgers en spelen dan ook een essentiële rol bij jongeren die kampen met schoolmoeheid.

Gesterkt door hun netwerking, waar de Dienst Scholen van perspective.brussels op inzet, kan het Brussels Gewest via het Gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim (GpS) terugvallen op een geprofessionaliseerde en actieve gemeentelijke structuur om preventieprojecten rond de strijd tegen schooluitval in goede banen te leiden. Met de 17 miljoen euro die de Brusselse regering op donderdag 9 december 2021 vrijmaakt, bevestigt ze haar steun aan het gemeentelijk netwerk ter preventie van schooluitval. De Dienst Scholen van perspective.brussels begeleidt de gemeenten bij de uitvoering van hun gemeentelijke preventieplannen tegen schoolverzuim.

Zoals bekend mikt het GpS op de realisatie van projecten en acties tegen schoolverzuim bij Brusselse kinderen en jongeren in het kader van lokale preventieplannen tegen schoolverzuim die worden opgesteld en uitgevoerd door de 19 Brusselse gemeenten. Het GpS maakt integraal deel uit van de gewestelijke maatregelen rond de strijd tegen schoolmoeheid en schooluitval die beheerd en gecoördineerd worden door de Dienst Scholen van perspective.brussels.

In juli 2021 gelanceerde GpS-oproep bracht de 19 gemeentelijke preventiediensten of gemandateerde diensten ertoe een plan tegen schoolverzuim in te dienen met daarin de uitdagingen en vaststellingen op het gebied van de strijd tegen de schoolmoeheid en schooluitval op lokaal niveau, en de projecten die erop moeten inspelen.

Via deze subsidie voor de periode 2022-2024 steunt het Gewest de 170 gemeentelijke medewerkers bij de uitvoering van zo'n 160 projecten die tot doel hebben het kind/de jongere en diens omgeving te begeleiden in een school- of levenstraject dat autonomie en emancipatie in de hand werkt.

Meer informatie: www.schoolinschakeling.brussels