Brussels Academy - GPDO : Stedelijke economie

Lessenreeks over de krachtlijnen van het GPDO

Conferentie

vrijdag 30 november 2018

12:00 > 14:00

Gepubliceerd op 28 september 2018

 

Het Gewestelijk Plan Voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) bepaalt de sociale, economische en ecologische doelstellingen en de mobiliteitsbehoeften op middellange en lange termijn voor het volledige Brusselse grondgebied.

Brussels Academy organiseert in samenwerking met perspective.brussels en de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie een lessenreeks over de krachtlijnen van het GPDO.

Tijdens elke sessie komt een verschillend onderwerp aan bod. De sessies worden telkens ingeleid door een medewerker van perspective.brussels, die de belangrijkste elementen van het betreffende thema op die dag uiteenzet. Daarna volgt een dialoog met een extern expert en een vertegenwoordiger van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie die enkele elementen uit zijn of haar visie kan toelichten. Hierna wordt nog de tijd voorzien voor vraag en antwoord.

Stedelijke economie - Myriam Cassiers (perspective.brussels), Benjamin Wayens (Brussels Studies), Lise Nakhlé (CRD)