Brussel, internationale en kosmopolitische stad

Focus op de aanwezigheid van talrijke internationale werknemers

Conferentie

dinsdag 29 januari 2019

Gepubliceerd op 15 januari 2019

 


 
perspective.brussels
perspective.brussels

Door de aanwezigheid van talrijke internationale instellingen (Europese instellingen, NAVO, ambassades en consulaten, Europese scholen) moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn plannen voor stedelijke en sociale cohesie met de verschillende bevolkingsgroepen rekening houden.

Zoals vermeld in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) dragen deze diverse bevolkingsgroepen bij tot de Brusselse identiteit en tot de economische dynamiek, de sociale en culturele diversiteit en de aantrekkingskracht van de stad op Belgisch en internationaal vlak.

Het GPDO benadrukt ook het belang van de Europese wijk als voornaamste motor van internationale tewerkstelling binnen het Gewest.

Onlangs voerden Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven) gezamenlijk een studie uit over deze belangrijke werkgelegenheidspool.

Met deze perspectiveLab komt u meer te weten over de internationale werknemers in Brussel. Wie zijn ze? En wat is hun impact op het economische leven van onze stadsgewest en hoe zijn ze in het lokale Brusselse leven geïntegreerd? Concreet komen twee presentaties aan bod;

De internationale werknemers bleven echter lange tijd afwezig in de werkgelegenheidsstatistieken, waardoor het belang van de internationale instellingen binnen het Gewest niet kon worden gemeten.

  • Aina Astudillo Fernandez en Dries Cuyvers (BISA, Cel Economie & Werkgelegenheid) zullen het belang benadrukken van de statistieken, de gebruikte methode en de behaalde resultaten uitgevoerde studie voor de ontwikkeling van het Brussels Gewest, en met name de Europese wijk.
  • Pierre Lemaire (perspective.brussels) zal de evolutie toelichten van de ontwikkelingsstrategie voor de Europese wijk en de kernconclusies voorstellen van de ‘workshops Brussel-Europa’ die in 2018 plaatsvonden. Deze workshops waren bedoeld om de ambtenaren van de Europese instellingen te betrekken bij het lokale leven in Brussel, binnen een associatieve, politieke en culturele logica.

Twee initiatieven die zeer nuttig zijn voor een betere kennis van een deel van de Brusselse bevolking met de ambitie beter deel te nemen aan het stedelijk leven in ons Gewest!

Meer info