Bordet : Realisatie van het Richtplan van Aanleg (RPA)

Oproep tot interesse

Gepubliceerd op 6 november 2019

 


© perspective.brussels (Séverin Malaud)

De omgeving van Bordet, in het noordoosten van de stad, is een lappendeken van monofunctionele zones dat door opeenvolgende lagen van verstedelijking is ontstaan. Bordet lijdt onder een gebrek aan samenhang en identiteit, ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid. Kortom, de omgeving heeft bijzonder weinig stedelijk karakter.

De toekomstige nieuwe metrolijn die Bordet snel en direct zal verbinden met het stadscentrum, vraagt dat de plek evolueert van louter infrastructurele en randstedelijke ruimte met verouderde bedrijvenparken tot een nieuwe centraliteit met metropolitane allure. Bordet moet een nieuwe stedelijke identiteit ontwikkelen met een coherente publieke ruimte en met plaats voor verdichting en verweving tussen stedelijke bedrijvigheid, wonen en publieke voorzieningen.

In die context zoekt het Departement Strategie van perspective.brussels een multidisciplinair team dat het Richtplan van Aanleg voor de ruime perimeter van Bordet kan opmaken. De opdracht omvat de opmaak van een ruimtelijk strategisch kader waarbinnen het gebied Bordet in zijn geheel op lange termijn kan transformeren tot een nieuwe stedelijke plek en centrum binnen het polycentrisch model van het Brusselse stadsweefsel.

Het team moet zijn ervaring aantonen met de ruimtelijke ordeningspraktijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het moet in staat zijn om juridisch sluitende stedenbouwkundige voorschriften te schrijven en de economische haalbaarheid van zijn ruimtelijke voorstellen te ramen.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 14 november 2019 om 12u00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels

Oproep tot interesse – PAD BORDET