be running: een strategie voor de verschillende voetgangerssnelheden in het Brussels Gewest

Gepubliceerd op 7 juni 2023

 

Kaart met parcours
Kaart met parcours
© perspective.brussels/CityTools
be running is een strategie om het joggen in Brussel aan te moedigen. Onder deze strategie, uitgewerkt door perspective.brussels, valt een praktische gids voor een aangepaste inrichting van de openbare ruimte. Ook zullen er verschillende parcours worden uitgestippeld. Ten voordele van alle gebruikers!

Uit een studie van visit.brussels is gebleken dat meer dan één op de vijf sportbeoefenaars in Brussel lopers zijn. Tijdens de gezondheidscrisis is lopen nog meer uitgegroeid tot een activiteit die bevorderlijk is voor het welzijn en de gezondheid. Het is een sport die iedereen kan beoefenen in de openbare ruimte. We stellen vast dat het percentage mensen die zich in Brussel te voet verplaatsen, tussen 2010 en 2022 steeds groter is geworden (gestegen van 32% naar 36%). In een dichtbebouwde stedelijke omgeving is het echter een grote uitdaging om de openbare ruimte op verschillende manieren tegelijk te gebruiken.

be running is een strategie die ruimtelijke ordening, mobiliteit en sport combineert, met als doel de verschillende "voetgangerssnelheden" naast elkaar te laten bestaan en te beantwoorden aan de mobiliteitsdoelstellingen van het Brussels Gewest, gericht op een efficiënt gebruik van de publieke ruimte.

Aan de hand van aangepaste routes, zullen joggers zich van groene ruimte naar groene ruimte kunnen begeven, dankzij de (her)inrichting van wegen. Bij deze ontwikkelingen zal rekening worden gehouden met de gewoonten van joggers, in een logica die langzame en snelle voetgangers, en alle andere gebruikers van de openbare ruimte, respecteert.

Beter ingerichte trajecten

Concreet omvat be running:

  • een kaart met een aantal trajecten van oost naar west en van noord naar zuid die de Brusselse parken met elkaar verbinden.
  • een gids, die samen met het studiebureau CityTools werd opgesteld en die bestemd is voor de gewestelijke instellingen die werken rond de inrichting en de invulling van de openbare ruimte (Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, urban.brussels, visit.brussels, Beliris, de gemeenten, enzovoort). Op basis daarvan zullen zij kunnen bepalen op welke manier zij de openbare ruimte het best geschikt kunnen maken voor de verschillende gebruikers ervan. Wat deze gids zo bijzonder maakt, is dat hij gebaseerd is op concrete ervaringen: op basis van de bevindingen van enkele wedstrijden op een deel van de routes kon rekening worden gehouden met de toestand op het terrein en kon op zoek worden gegaan naar de best mogelijke inrichting. De inhoud van de gids is eveneens afgestemd op andere gewestelijke gidsen die er in de toekomst in opgenomen zullen worden, zoals het door urban.brussels gecoördineerde “handboek voor openbare ruimteprojecten”.

Een participatief proces

perspective.brussels leidde de vormgeving van de strategie be running in goede banen en werkte daarvoor samen met Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de gemeenten, maar ook met enkele private actoren (organisatoren van loopwedstrijden, loopteams, producenten van loopuitrustingen, beheerders van data-apps, enzovoort).

Het uitwerkingsproces ging van start in 2018 en verliep in meerdere fases:

  • een big data-studie (die werd afgetoetst aan de kaarten van de sportapp STRAVA);
  • een online enquête (waarop bijna 1.500 mensen hebben geantwoord) om te achterhalen welke plaatsen lopers in het Brussels Gewest het liefst opzoeken, met dan vooral de parken, en om te kunnen bepalen wat de gewoonten en de behoeften van de lopers zijn. Daaruit is gebleken dat vooral belang gehecht wordt aan een groene omgeving, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, doorlopende trajecten en het veiligheidsgevoel (vooral ‘s avonds bij vrouwen).

Volgende stappen: op korte termijn zullen de routes beschikbaar zijn op het webplatform sport.brussels. De aanbevelingen van de gids zullen worden opgenomen in het toekomstige "handboek voor projecten in de openbare ruimte".

In functie van de opportuniteiten is het de bedoeling projecten uit te werken om de kwaliteit van "alle voetgangerssnelheden" te verbeteren, maar ook om het joggen te integreren in de strategieën op het vlak van gezondheid en milieu in Brussel en hardloopevenementen te organiseren in het kader van acties die verband houden met sport en ruimtelijke ordening.

Publicaties

be running

Gids voor een goed ontwerp voor stappers en lopers

2022
perspective.brussels
Downloaden

Meer info