3 stadsprojecten, 3 wijken, 3 participaties

Bordet, Simonis en Territorium Noord

Gepubliceerd op 16 oktober 2020

 


 

Perspective wil lessen trekken uit de participatieve projecten die in de afgelopen jaren werden opgezet en nieuwe formules uitproberen om het brede publiek bij haar werking te betrekken.

Om ruimte te geven aan reflectie van burgers. Om de kern van het debat van meet af aan toe te spitsen op de uitdagingen in de stad van morgen. Om te komen tot een gestructureerd kader voor participatie. Om het debat rond de stad in goede banen te leiden. 

In het kader van de uitbouw van drie stadsprojecten in drie verschillende wijken organiseert Perspective dan ook drie momenten waarop burgers de toekomst van hun stad kunnen beïnvloeden en begeleiden.

BORDET: participatieve voorstelling van het stadsproject Bordet, rond 4 locaties in de wijk. Afspraak zaterdag 24 oktober van 14 tot 16 uur. Meer weten.

SIMONIS: voor iedereen toegankelijke online vragenlijst om de toekomstige noden in het kader van het Stadsvernieuwingscontract te leren kennen. Vanaf nu tot 2 november 2020. Meer weten.

TERRITORIUM NOORD: vooraf overleg met de actoren in de wijk; daarna wordt een online vragenlijst gelanceerd om een gemeenschappelijke stadsvisie te ontwikkelen.

Deze initiatieven worden op dit ogenblik sterk beperkt door de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 virus die door de overheid worden opgelegd. Perspective hoopt de contacten met bewoners en actoren in de stad zo snel mogelijk te herstellen.

Meer info