Feest – Balletdancer in een ballon op het water
Feest – Balletdancer in een ballon op het water
© visit.brussels
culturele infrastructuur
culturele infrastructuur
 

 

Het Brussels Gewest ontwikkelt een ruimtelijke visie op de culturele infrastructuur. De bedoeling is om vraag naar en aanbod van voorzieningen op elkaar af te stemmen en de inwoners een betere toegang te verschaffen.

Om deze visie te onderbouwen werkt perspective.brussels een nieuw instrument uit, in samenwerking met visit.brussels : spots.brussels .

Het instrument streeft een dubbele doelstelling na: de overheden helpen in hun besluitvorming en culturele en sociaal-culturele actoren ondersteunen.

spots.brussels bestaat uit een dynamische databank die kwantitatieve en kwalitatieve informatie bevat over de culturele zalen en podia. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt, wat voor een actueel beeld van het zalenaanbod zorgt. Zo biedt spots.brussels een zicht op de evolutie van het aanbod. Daarnaast biedt spots.brussels een zoekmotor om zalen te vinden over het gehele gewestelijke grondgebied.

Een dubbele doelstelling

De overheden informeren

spots.brussels geeft de overheden een beter inzicht in de culturele en sociaal-culturele netwerken. Een grondige analyse helpt om de culturele infrastructuur beter te spreiden binnen het Gewest en om ontbrekende culturele functies te stimuleren. Zo wordt cultuur voor verschillende doelgroepen makkelijker toegankelijk gemaakt (vb. door beter openbaar vervoer).

Ten dienste staan van de (sociaal-)culturele sector 

Culturele en sociaal-culturele actoren, kunstenaars en verenigingen uit het jeugdwerk en de samenlevingsopbouw kunnen hun zalen en activiteiten kenbaar maken op de website spots.brussels. De zoekmotor geeft informatie over de plaatsen waar cursussen, voorstellingen, workshops of andere activiteiten georganiseerd (kunnen) worden.

Hoe komt spots.brussels tot stand?

spots.brussels is een dynamisch instrument dat in 5 fasen opgebouwd wordt:

  • ontmoeting met de culturele en sociaal-culturele wereld om de noden van de sector te identificeren, de doelstellingen van het project te bepalen en de beschikbare bronnen te inventariseren;
  • catalogus van de publieke en private culturele en sociaal-culturele infrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • opmaak van een vragenlijst voor de infrasctructuurbeheerders om de informatie over hun zalen aan te vullen en vervolgens realisatie van spots.brussels;
  • lancering van de zoekmotor voor het grote publiek;
  • ruimtelijke analyse en update van de databank.

Hoe een zaal bekendmaken?

perspective.brussels en visit.brussels roepen alle beheerders van culturele en sociaal-culturele infrastructuur op om een online vragenlijst. Deze bestaat hoofdzakelijk uit meerkeuzevragen.

Hoe een zaal vinden?

De brusselse gids van culturele zalen en podia staat online, spots.brussels.

De partners van het project

perspective.brussels werkt voor dit project nauw samen met de Gemeenschapscommissies (COCOF en VGC), de administratie van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewestelijke instanties zoals visit.brussels, culturele verenigingen en koepelorganisaties zoals RAB-BKO, La Concertation ASBL - Action Culturelle Bruxellois, de coördinatoren voor sociale samenhang en het Centre Régional d’Appui en Cohésion sociale.

visit.brussels is een centrale partner in dit project. spots.brussels vult de culturele en toeristische informatie op agenda.brussels verder aan met gegevens over de culturele infrastructuur in Brussel.