< Alle Strategische Polen

Biestebroeck

Biestebroeck is een voormalige industriële zone die in verval is geraakt. Voor de wijken rond het Biestebroeckdok werd een strategie uitgewerkt om er opnieuw woon- en productieactiviteiten te ontwikkelen die op een innovatieve manier gebruik maken van de voorhanden diversiteit.

  Beschrijving

  De Biestebroeck-site ligt in het hart van de ontwikkelingsuitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De plannen die voor het gebied werden ontwikkeld, voorzien in de creatie van woningen, bedrijven en faciliteiten, met een gemengde herontwikkeling van de voormalige industriegebieden en de integratie van de wijk in het landschap van de kanaalzone.

  Deel van de Kanaalzone 

  De ruimtelijke ontwikkeling van deze karakteristieke Anderlechtse wijk maakt deel uit van de gewestelijke ontwikkelingsstrategie voor het gehele Kanaalgebied. Het valt zo ook onder het Kanaalplan.

  Lopende projecten

  De Biestebroecksite is het toneel van een waaier aan diverse openbare en particuliere initiatieven die ondersteund worden door het Kanaalteam en het gemeentebestuur van Anderlecht.

  • City Dox: woningen (110.000 m2) en sociale woningen (12.470 m2), een school, handelszaken, productie en dienstverlenende bedrijven,
  • Rivand: woningen (65.000 m2), detail- en groothandelszaken, productie en dienstverlenende bedrijven,
  • Citygate 2 (gezamenlijk initiatief van citydev.brussels en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM): woningen (meer dan 14.000 m2), productie en twee scholen.

  Regelgeving voor de nieuwe wijk

  In juni 2012 keurde de gemeente Anderlecht een Masterplan goed waarin de grote lijnen uitgestippeld werden voor de herinrichting van de Biestebroecksite. Het Bijzondere Bestemmingsplan (BBP) vertaalt de grote lijnen van dit Masterplan naar wettelijke voorschriften.

  In mei 2013 keurde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de wijziging van het Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP) goed. Dat plan geeft de toestemming om de industriegebieden van Biestebroeck om te vormen tot Ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving (OGSO). Het plan voorziet een mix tussen productie- en woonactiviteiten.

  De richtlijnen van het BBP

  Het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) werd op 28 september 2017 definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van Anderlecht en werd op 7 december 2017 goedgekeurd door de Brusselse regering.

  Het Biestebroeck-BBP streeft verschillende doelstellingen na:

  • stedelijke verbindingen creëren tussen de twee oevers van het kanaal en de banden tussen die wijken versterken,
  • gemengde stedelijke functies bevorderen (woningen, bedrijven, sportvoorzieningen, enz.) en een betere integratie van de haven- en productieactiviteiten in de stad,
  • nieuwe openbare  en groene ruimte en openbare voorzieningen creëren voor de inwoners (er worden drie scholen gepland in deze zone),
  • deze wijk tot een nieuw centrum maken binnen de gemeente Anderlecht,
  • het erfgoed dat bijdraagt aan de identiteit van de site opwaarderen.

  De perimeter van het BBP Biestebroeck werd gewijzigd naar aanleiding van het Besluit van de Raad van State van 17 juni 2020 (nr. 247.806) waarbij de eerdere beslissingen van de gemeente op 28 september 2017 en van het Gewest op 7 december 2017 nietig werden verklaard. Daarom is de gemeente begonnen met de werkzaamheden voor het BBP Biestebroeck II, om het BBP te herstellen door tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van State.

  Voor meer informatie over de nieuwe perimeter, het Besluit van de Raad van State en het BBP Biestebroeck II kan u de website van de gemeente Anderlecht raadplegen.

  Contact