Voordracht-bezoek: De Naamsestraat en het neoklassieke erfgoed

Conferentie

maandag 12 november 2018

12:00 > 15:00

Gepubliceerd op 20 september 2018

 


 
perspective.brussels

Rond de eeuwwisseling van de 18de en de 19de eeuw werden de Naamsestraat en haar omgeving grondig hertekend, eerst door de aanleg van de Koningswijk in het westen en vervolgens door de ringlanen in het oosten. Sindsdien verbindt dit middeleeuwse deel van de oude Steenweg twee opmerkelijke neoklassieke complexen: het Koningsplein en de nieuwe Naamsepoort (waarvan de octrooipaviljoenen werden verplaatst naar de ingang van het Ter Kamerenbos).

Het eerste van deze complexen, het Koningsplein, werd gebouwd aan het einde van de Oostenrijkse periode om de macht te verheerlijken in het kielzog van de principes van de eeuw der verlichting. Het tweede, de nieuwe Naamsepoort, werd gebouwd kort na de Belgische onafhankelijkheid, als onderdeel van de ontmanteling van de tweede omwalling en de vroege verstedelijking van de voorsteden van de hoofdstad.

Hoewel de kronkelige morfologie van de Naamsestraat nog steeds een weerspiegeling is van haar middeleeuwse verleden, getuigen de aanleg en de verbinding met de Naamsepoort en het Koningsplein van de introductie en verspreiding van nieuwe stedelijke en architecturale stromingen aan het begin van de Moderne Tijd. Wie door de 400 meter lange Naamsestraat loopt, doorkruist verschillende eeuwen geschiedenis en kan proeven van een rijk neoklassiek bouwkundig en stedelijk erfgoed.

In het kader van de expositie "Van hoog naar laag: Van Naamsepoort tot Vlaamsepoort", geeft Christophe Loir (ULB) op 12 november om 12.00 uur een presentatie gevolgd door een gegidste wandeling rond dit thema "De Naamsestraat en het neoklassieke erfgoed".

Inschrijven via ons formulier

Meer info over de expo