Volledige opheffing van het BPA n°16 Victoria Regina square in Sint-Joost-ten- Node

Gepubliceerd op 15 mei 2024

 


 
Op 25 februari 2021 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige intrekking van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) n°16 "Square Victoria Regina" van de gemeente Sint-Joost-ten-Node goedgekeurd. Het gebied van het BBP wordt begrensd door de Kruidtuinstraat, de Spoorwegstraat, de Sint-Lazaruslaan en de Kruidtuin.

Motivering voor de volledige opheffing

Een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) is vergelijkbaar met een BBP (Bijzonder Bestemmingsplan).

De redenen die worden aangevoerd ter staving van het verzoek tot volledige opheffing van het BPA ‘Victoria Regina square' zijn de volgende:

  • de bestemmingen van het BPA zijn zeer restrictief (kantoren en appartementen), wat bijvoorbeeld geen reconversie in hotel zou toelaten;
  • de opheffing van het BPA laat een betere functievermenging in het gebouw toe, volgens de voorschriften van het administratiegebied van het GBP;
  • het BPA verplicht een technische verdieping van 4m hoogte op het dak, die geen andere bestemming mag hebben;
  • in het kader van een renovatie en met de evolutie van de technieken is het wenselijk om deze in de kelders van het gebouw te plaatsen;
  • een andere bestemming van de technische verdieping zou mogelijk moeten zijn;
  • de voorschriften van het BPA inzake parkeren (één parkeerplaats per 100m² kantoor of 1 parkeerplaats per appartement) zijn tegenstrijdig met de normen van de BWLKE in toegankelijkheidszone A;
  • het voorschrift dat enkel aardgas gebruikt mag worden voor de verwarming van het gebouw, sluit de deur voor de technologische vooruitgang op het vlak van energie;
  • de doelstellingen van het BPA zijn bereikt;
  • het geheel van regelgeving (GSV en GBP) bieden een voldoende kader voor eventuele wijzigingen aan het gebouw.

Gevolgen van de volledige opheffing van het BPA 'Square Victoria Regina'

Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) en de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) zullen van toepassing zijn na de volledige intrekking van het Bijzonder Bestemmingsplan (PPA) "Square Victoria Regina".

In geval van renovatie van de kantoortoren is een betere functievermenging mogelijk: het administratiegebied van het GBP laat immers kantoren, woningen, hotel, voorzieningen en productieactiviteiten toe, voor zover deze laatsten verenigbaar zijn met de andere vermelde bestemmingen. Ook handel wordt toegelaten. 

De volledige intrekking van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) is gerechtvaardigd in plaats van een wijziging.

Meer info