Volledige opheffing van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Wijk Meir-uitbreiding’

Gepubliceerd op 27 maart 2024

 

Perimter van het BPA ‘Wijk Meir-uitbreiding’
Perimter van het BPA ‘Wijk Meir-uitbreiding’
 
Op 2 april 2020 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige opheffing goed van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ‘Wijk Meir-uitbreiding’.

Het werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1951 en gedeeltelijk gewijzigd bij Koninklijke Besluiten van 27 juli 1961 en van 2 oktober 1961. De perimeter van het BPA bevindt zich in het centrum van de gemeente Anderlecht. Het bestaat uit zes huizenblokken die worden begrensd door de Neerpedestraat, de Nellie Melbalaan, de Marius Renardlaan en de Charles De Tollenaerelaan.

Motivering voor de volledige opheffing

  • Het BPA bevat verouderde bepalingen die niet meer overeenkomen met de huidige stedenbouwkundige visie;
  • De perimeter is volledig verstedelijkt en de belangrijkste doelstellingen van het plan zijn gehaald;
  • De opheffing van het BPA zal de planologische context vereenvoudigen;
  • De opheffing van het BPA in plaats van een wijziging is gerechtvaardigd.

Gevolgen van de volledige opheffing

Het GBP en de GSV blijven van toepassing en kunnen een kader vormen voor toekomstige projecten, waarbij het GBP een kader biedt voor de bestemming en de GSV (en mogelijk gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen) voor stedenbouwkundige aspecten zoals het bouwprofiel, de ligging van gebouwen, architecturale vormgeving, enzovoort.

Meer info