Smart Cities en publiek ruimte

Conferentie

Gepubliceerd op 20 juni 2017

 


 

De video’s van de presentaties staan online hieronder.

Ontwerpers, stedenbouwkundigen en beslissende instanties gebruiken steeds meer het begrip "Smart City"  om stedelijke ruimtes in beweging te karakteriseren.

Om beter te begrijpen wat er nu juist bedoeld wordt met een Smart City en wat de uitdagingen zijn voor publieke ruimtes, organiseren ]pyblik[ en perspective.brussels een thema-ontmoeting rond dit onderwerp.

Voorbeelden, vergelijkingen en debat staan op de agenda.

  • Welke visie en strategie heeft het Brussels Gewest om zijn Smart City te realiseren? 
  • Wat is de plaats en de rol van de publieke ruimte en zijn gebruikers in een Smart City?
  • Op welke manier kan de burger via deze nieuwe technoloische middelen betrokken worden bij de virtuele structuur van publieke ruimtes?

 

Programma

09.00: Onthaal en introductie door ]pyblik[ & perspective.brussels

09.15: De Smart City in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Céline Vanderborght, Smart City Manager Bruxelles (FR)

10.00: Ghent, (smart) City of People - Karl-Filip Coenegrachts, strategisch coordinator, stad Gent (NL)

10.45 – Pauze

11.00: Smart Tool 1 / Fix My Street, Thierry  Varet, Projectleider Fix My Street (FR)

11.30: Smart Tool 2 / Atrium.lab : Living Smart Retail City - Solenne Romagni, Atrium.brussels (FR)

12.00: Debat: Wordt de stad "smarter"?

12.30: Lunch met projectie van de film “Les villes intelligentes”

 

In samenwerking  ]pyblik[