Share The City : de Brusselse regering keurt de strategische richtlijnen goed voor de aanpassing van het GBP

Gepubliceerd op 26 juni 2024

 


 

Er zijn strategische richtlijnen uitgewerkt om de toekomstige aanpassing van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) “Share The City” in goede banen te leiden. Deze richtlijnen gelden als basis voor de komende werkzaamheden en werden op 20 juni 2024 goedgekeurd door de Brusselse regering. Een belangrijke stap voor het verdere verloop van het project.

Een gedeeld proces

De strategische richtlijnen vormen een kompas voor de juridische en technische werkzaamheden die zullen volgen. Ze zijn opgesteld na uitgebreid overleg met het grote publiek, het maatschappelijk middenveld en deskundigen van overheidsdiensten, gemeenten en universiteiten. De richting voor de aanpassing van het GBP en de prioritaire thema's worden hiermee vastgelegd. Ook worden de ecologische, sociale en economische uitdagingen geïdentificeerd waar het toekomstig GBP een antwoord op moet bieden.

Drie hoofdprioriteiten voor een evenwichtige stad

Deze 14 strategische richtlijnen benaderen de verschillende uitdagingen waarmee het Gewest wordt geconfronteerd op een complementaire en geïntegreerde manier. Ze zijn gegroepeerd rond drie prioriteiten die de ecologische, sociale en economische dimensies van duurzame ontwikkeling aangeven:

Klimaat en biodiversiteit: de aanpassing van het GBP moet rekening houden met de uitdagingen van klimaatverandering en natuurbehoud, en de totstandkoming bevorderen van een energie-efficiënt Gewest dat zuinig omspringt met grond, hernieuwbare energie produceert en aangenaam is om in te leven.

Sociale rechtvaardigheid: de aanpassing van het GBP moet het mogelijk maken dat iedereen toegang heeft tot huisvesting aangepast aan zijn of haar behoeften, dat mensen zich in de buurt van collectieve voorzieningen bevinden, dat ze terechtkunnen in kwaliteitsvolle open ruimten en dat ze in wijken wonen die het samenleven bevorderen.

Stedelijke economieën: de aanpassing van het GBP streeft ernaar de economische activiteit en de non-profitsector in stedelijke gebieden te stimuleren en zo werkgelegenheid, bedrijvigheid en welvaart te genereren in een gedeelde omgeving die iedereen ten goede komt.

De inhoud van deze 14 strategische richtlijnen wordt mee ondersteund door technische werkzaamheden. Er wordt gewerkt aan sociaaleconomische, juridische, stedenbouwkundige en milieuanalyses. 

Deze analyses zullen worden meegenomen in de daaropvolgende fase van precieze aanpassingen van het GBP en zijn voorschriften, die bestaan uit technisch en juridisch werk, aangevuld met studies en een milieubeoordeling.

Het gewijzigde GBP zal aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

Publicaties

Share the City - Diagnose

Presentatie en samenvatting van raadplegingen

2023
perspective.brussels
Downloaden

Share the City - Strategische richtlijnen

Deel 1 : Strategische richtlijnen

2023
perspective.brussels
Downloaden

Share The City - Strategische richtlijnen

Deel 2 : Verzameling van media

2024
perspective.brussels
Downloaden

Meer info