Schoolinschakeling: lancering van twee projectoproepen

Projectoproep

Gepubliceerd op 7 april 2021

 


© Pixabay

De Dienst Scholen van perspective.brussels lanceert twee projectoproepen die schoolverzuim in het Brussels Gewest moeten helpen bestrijden. De eerste betreft het preventieprogramma tegen schoolverzuim (PSV) voor een bedrag van 6 miljoen euro voor de periode 2021-2024. De tweede wordt gelanceerd in het kader van het programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB) voor een bedrag van 1,5 miljoen euro voor de periode 2022-2024.

Het te ontwikkelen beleid voor het aanpakken van schoolverzuim valt zowel onder de gemeenschaps- als de gewestbevoegdheden. De buurt van de jongere, de sociaal-economische situatie van de familie, de vrienden, de school en ten slotte de eigen kenmerken zijn allemaal risicofactoren die ertoe kunnen leiden dat de jongere afhaakt op school. 

Het Brussels Gewest heeft dus meerdere programma’s ontwikkeld die projecten financieren om schoolverzuim tegen te gaan. Het PSV en PBSB maken er deel van uit.

Het PSV: dankzij dit programma, dat in 2000 gecreëerd werd om schoolmoeheid te bestrijden en de wijken veiliger te maken, worden de lagere en de secundaire scholen van alle netten van de twee gemeenschappen in de 19 gemeenten ondersteund in hun strijd tegen schooluitval, absenteïsme, geweld en asociaal gedrag. De activiteiten moeten verplicht op school plaatsvinden.  De projectoproep wordt om de drie jaar gelanceerd.

De kandidaatsdossiers van de PSV-projecten 2021-2024 (1 september 2021-30 juni 2024) moeten ten laatste op 30 juni 2021 ingediend worden. De in te vullen documenten zijn te vinden via deze link: http://schoolinschakeling.brussels/gewestelijke-projecten/oproepen-tot-projecten

Het PBSB : dit gewestelijk subsidieprogramma werd voor het eerst in 2017 gelanceerd en heeft een dubbele doelstelling: het collectief buitenschools ondersteuningsaanbod vergroten en studiebegeleiding aanbieden afgestemd en gericht op jongeren in een achtergestelde situatie, die daardoor vatbaarder zijn voor schoolmoeheid. Deze projecten gericht op studiebegeleiding en op het bijbrengen van burgerzin worden buitenschools georganiseerd door vzw's. De ouders, de scholen van de kinderen en de plaatselijke culturele, sociale, educatieve en jeugdhulppartners worden betrokken bij de activiteiten. De projectoproep wordt om de drie jaar gelanceerd.

De kandidaatsdossiers voor de PBSB-projecten 2022-2024 (1 januari 2022-31 december 2024) moeten ten laatste worden ingediend op 15 juni 2021. De projectoproep, de bijlagen en een PDF-overzicht van het online formulier zullen binnenkort te vinden zijn via deze link: http://schoolinschakeling.brussels/gewestelijke-projecten/oproepen-tot-projecten . 
De kandidaatsdossiers PBSB moeten online via IRISbox worden ingevuld. Enkel de online ingevulde dossiers zullen aanvaard worden. De IRISbox-link is binnenkort beschikbaar.