projecting.brussels: aanstelling van een curator voor de masterclass rond stedelijke dichtheid

Workshop

Gepubliceerd op 15 juli 2020

 

Stedelijke verdichting in Brussel
Stedelijke verdichting in Brussel
© Séverin Malaud

perspective.brussels stelde Jérôme Baratier aan als curator van de masterclass, die vanaf 22 oktober 2020* in de kantoren van perspective.brussels wordt georganiseerd rond de vraag hoe leefkwaliteit met stedelijke dichtheid in Brussel kan worden verzoend.

Jérôme Baratier is stedenbouwkundige en sinds 2007 directeur van het stedenbouwkundig agentschap van de agglomeratie Tours. Sinds 2015 doceert hij ook aan de École urbaine de Sciences Po (Parijs) waar hij internationale workshops voor samenwerking uitwerkt en organiseert.

De masterclass wordt opgezet in het kader van de opdracht projecting.brussels en van het themajaar rond stedelijke dichtheid. Na de rondetafelconferentie in november 2019 in aanwezigheid van internationale experts en Brusselse actoren, wordt het debat nu verder uitgediept om kwaliteitsvoorwaarden voor stedelijke dichtheid in Brussel te definiëren.

Doelgroep van de masterclass zijn studenten, vakmensen en academici actief op het vlak van stadsontwikkeling in het Brussels Gewest. In het najaar zal een oproep aan kandidaten voor deelname aan de masterclass gelanceerd worden.

De masterclass zal verschillende delen van het gewestelijk grondgebied bestuderen en op basis van concrete voorbeelden typologische of programmatorische voorwaarden voor stadsontwikkeling definiëren om zowel de leefkwaliteit in de wijken te verbeteren als te beantwoorden aan de grootstedelijke noden.

De besluiten van de masterclass zullen worden gebundeld in een publicatie: een praktisch en oplossingsgericht handboek dat de voorwaarden voor een kwalitatieve stedelijke dichtheid in Brussel illustreert.

* onder voorbehoud van de op dat moment geldende voorzorgsmaatregelen op het vlak van gezondheid en logistiek.

Meer info