Evolutie van de dynamiek in de kinderopvangsector in het Brussels Gewest tussen 2018 en 2022

Focus van het BISA nr. 65

Publicatie

Gepubliceerd op 4 juli 2024

 


 

De Focus van het BISA nr. 65 "Evolutie van de dynamiek in de kinderopvangsector in het Brussels Gewest tussen 2018 en 2022" verschaft een beter inzicht in de verschillende componenten van de evolutie in het aantal kinderopvangvoorzieningen en de capaciteit ervan.

Deze Focus onderzoekt de dynamiek die samenhangt met openingen, sluitingen en capaciteit van deze voorzieningen.  De analyse heeft betrekking op voorzieningen met of zonder inkomensgerelateerde bijdrage, alsook op gezins-, groeps- en gemeentelijke opvang.

Lees er meer over in de Focus van het BISA nr. 65.