ESPON : Word een Belgisch contactpunt!

Neem deel aan de aanbesteding!

Oproep tot kandidaten

Gepubliceerd op 11 juli 2023

 


 

ESPON staat voor European Spatial Planning Observation Network. Het programma heeft als doel het verbeteren en promoten van een Europese territoriale dimensie. De resultaten zijn bedoeld voor beleidsmakers op Europees, nationaal en regionaal niveau. Perspective vertegenwoordigt het Gewest ook in het opvolgingscomité van het ESPON-programma.

Er is een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een Belgisch contactpunt.

Openbare procedure voor diensten Ondersteuning bij de opvolging van en de communicatie rond het ESPON 2030 programma (Belgische ESPON Contactpunten)

Doel van de opdracht is:

Het ondersteunen van de Belgische leden van de ESPON Monitoring Committee bij:

  1. het promoten van het ESPON2030 programma,
  2. het verhogen van de relevantie en toepasbaarheid van ESPON projecten en activiteiten,
  3. het vergroten van het gebruik van ESPON resultaten binnen België.

En dit op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau door middel van een toegenomen betrokkenheid van stakeholders en participatie van nationale
wetenschappers in ESPON activiteiten.

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot maandag 28 augustus 10 uur.

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: TED website

Meer info