De Brusselse gemeenten gesteund in de strijd tegen schooluitval

Gepubliceerd op 28 oktober 2020

 


© J.Ortegat

Op 2 juli 2020 heeft de Gewestregering haar post-COVID-19-herstelplan goedgekeurd.  Eén van de prioriteiten van dat plan is de strijd tegen schooluitval, met onder andere als maatregel een financiële steun voor de aanwerving van één VTE per gemeente om de samenhang en de doeltreffendheid van de lokale acties ter bestrijding van vroegtijdig schoolverlaten te garanderen.

Deze noodmaatregel wordt ingevoerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels, die de verschillende gewestelijke hulpmiddelen beheert om schooluitval te bestrijden.

Minister-President Rudi Vervoort: “De gezondheidscrisis heeft onvermijdelijk een negatief effect op schooluitval, waardoor de sociaaleconomische verschillen worden geaccentueerd en de meest kwetsbaren verder worden gemarginaliseerd. Om te voorkomen dat deze gezondheids- en sociale crisis de ongelijkheden in het onderwijs verder vergroot, moest de strijd tegen schooluitval een regionale prioriteit zijn. We hebben beslist om de gemeenten te steunen omdat hun versterking en de bevordering van het buurtwerk en een proactieve, op netwerken gebaseerde, aanpak het mogelijk zullen maken om de gezinnen en de jongeren die het meest in moeilijkheden verkeren te bereiken.”

Naar aanleiding van deze beslissing heeft de Dienst Scholen contact opgenomen met de 19 Brusselse gemeenten. Ieder van hen stemde in om van deze maatregel gebruik te maken.

De Brusselse Regering heeft een budget van 1.500.000 euro vrijgemaakt ter ondersteuning van lokale acties die jongeren willen aanmoedigen om op school te blijven. Dit door de aanwerving van 1 voltijds equivalent (VTE) per gemeente van 1 september 2020 tot 31 december 2021.

De VTE heeft 3 missies: de actoren die meewerken aan de bestrijding van schooluitval in een netwerk op te nemen, jonge schoolverlaters individueel op te volgen en de collectieve acties ter bestrijding van schooluitval te versterken.

Voor meer informatie: www.schoolinschakeling.brussels

Meer info