15 projecten geselecteerd in verband met leren coderen op Brusselse scholen

Feedback over de projectoproep 'Coderen'

Projectoproep

Gepubliceerd op 28 mei 2019

 


 

We zien het elke dag: het kunnen omgaan met digitale tools en technologieën is een echte troef, zeker op de arbeidsmarkt. Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat jongeren geen passieve consumenten van deze technologieën zijn, maar dat ze goed begrijpen hoe ze precies werken.

Daarom besliste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om, in het kader van de Strategie 2025, de digitale vaardigheden van jongeren aan te scherpen aan de hand van activiteiten rond het leren coderen op school.

De Dienst Scholen van perspective.brussels kreeg van de Brusselse regering de opdracht om een projectoproep te lanceren met het oog op de organisatie van activiteiten rond leren coderen voor leerlingen van de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In totaal werden 15 projecten, ingediend door vzw's of overheidsinstellingen met expertise op het vlak van STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), geselecteerd voor een bedrag van € 149.882. De activiteiten zullen doorgaan in 17 basisscholen of middelbare scholen in beide Gemeenschappen en zijn gericht op zowel leerlingen, vanaf de kleuterschool tot het laatste jaar middelbaar onderwijs, als leerkrachten. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan projecten in scholen met een kwetsbare schoolbevolking, gelegen in het Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH).