Wijziging van het GBP: oproep tot kandidaten

Projectoproep

Gepubliceerd op 25 mei 2022

 


© perspective.brussels/Pedro Correa
Het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan) wordt momenteel bijgewerkt. Een oproep aan opdrachtnemers wordt gelanceerd om een veldonderzoek uit te voeren, dat moet toelaten de nieuwe de facto bestaande toestand vast te leggen.

Het GBP is het gewestelijk instrument dat voor elk perceel in het Brussels Gewest bepaalt of het bebouwd mag worden en welke soorten bebouwing zijn toegestaan (woningen, kantoren, winkels, enz.). Dit plan is bijzonder belangrijk omdat het iedereen aanbelangt: elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet eraan voldoen.

Het huidige GBP dateert van 2001. In 20 jaar tijd is het Brussels Gewest sterk veranderd. Zo werden er bij de opeenvolgende staatshervormingen belangrijke bevoegdheden verworven. Bovendien staat het gewest zoals andere grootsteden in de wereld voor nieuwe stedelijke uitdagingen: klimaat, natuur in de stad, creatie van woningen en activiteiten, gezondheid....

De Brusselse regering heeft daarom perspective.brussels de opdracht gegeven dit plan grondig te actualiseren.

Er werd een eerste raadpleging georganiseerd voor het grote publiek en alle actoren.
De volgende stap bestaat erin de feitelijke bezetting van elk van de gewestelijke percelen vast te stellen en op basis daarvan een kaart op te stellen van de "bestaande feitelijke toestand". Dit globale beeld van het grondgebied is van essentieel belang om een sterk en objectief territoriaal ontwikkelingsbeleid tot stand te brengen.

Bij deze gelegenheid wordt een openbare aanbesteding gelanceerd.
perspective.brussels is namelijk op zoek naar een multidisciplinair team (geografen, stedenbouwkundigen, veldonderzoekers, enz.) om gegevens te verzamelen via een veldonderzoek met het oog op de vaststelling van de nieuwe de facto bestaande toestand, genaamd "SitEx 2.0".

De indiening van de offertes moet gebeuren vóór vrijdag 24 juni om 12.00 uur.

Meer informatie en de documenten zijn beschikbaar op het platform TED

Meer info