Kadaster van de beschikbare terreinen en gebouwen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beschikbare grond (terreinen en gebouwen) in Brussel wordt steeds schaarser, maar de behoeften blijven even groot. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een instrument ontwikkeld om de grondreserves in kaart te brengen en zo vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Het Brussels Gewest maakt een "Kadaster van beschikbare terreinen en gebouwen" op. Dit Kadaster is essentieel om een efficiënt beleid te voeren in ruimtelijke ordening en vooral om in te spelen op de demografische groei.

Een kaart van beschikbare gronden voor overheden

Het Kadaster helpt overheden in hun zoektocht naar vastgoed dat gebruikt kan worden voor woningen en voorzieningen. Het brengt de beschikbare terreinen en gebouwen in kaart die nog niet vergund zijn en die qua ligging, structuur en oppervlakte voldoen aan de behoeften van de openbare actoren.

Het Kadaster brengt informatie samen van verschillende partners zoals gemeentelijke, gewestelijke, gemeenschaps- en federale diensten. De permanente samenwerking met deze partners zorgt ervoor dat het Kadaster actueel blijft.

Een kwalitatieve analyse van de potentiële sites

Het Kadaster toont ook hoe de terreinen en gebouwen zich verhouden tot hun stedelijke omgeving. Zo weten overheden meteen of de gebouwen en terreinen in kwestie wel geschikt zijn voor een gepland project. Verschillende criteria worden hiervoor samengenomen: de aard van het perceel, het stedelijk kader, de bereikbaarheid, de staat van het gebouw, eventuele vervuiling, het soort voorzieningen in de buurt, enz.

Dankzij het Kadaster vonden scholen en sociale voorzieningen al een nieuwe inplanting. Omdat de beschikbare gronden in Brussel steeds schaarser worden, is de reconversie van bestaande gebouwen (vb. kantoren) een goed alternatief voor de ontwikkeling van het Gewest.

Opdrachthoudster
Annabelle
Guérin
Opdrachthoudster
Emilie
Hanson