Territoriale Strategie

De afdeling Territoriale Strategie maakt strategische en verordenende plannen voor de ontwikkeling van het grondgebied op basis van analyses en vakkennis.

  Uitzicht over het kanaal van Brussel (Akenkaai)
  Uitzicht over het kanaal van Brussel (Akenkaai)
   
  Aanleg openbare ruimte
  Aanleg openbare ruimte
  © perpective.brussels/AUC-NFA-EGIS
  Extract van Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
  Extract van Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
  © PRAS/GBP
  Extract van Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), noordelijk buurt - maritiem buurt
  Extract van Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), noordelijk buurt - maritiem buurt
   

  De afdeling ontwikkelt ook een visie voor het gewestelijke grondgebied en vertaalt die in instrumenten zoals het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Deze kaderen binnen de verordenende bepalingen zoals het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) of de bijzondere bestemmingsplannen (BBP's).

  In dat kader stelt de afdeling Territoriale Strategie programma’s voor om deze prioritaire gebieden te ontwikkelen (definitiestudies, masterplannen, richtplannen, …). Zij leggen de basis om concreet in deze gebieden aan de slag te gaan.
  Tot slot netwerkt de afdeling ook met andere stedelijke actoren, zowel op Brussels als op internationaal niveau.

  Meer informatie over de Plannen, reglementen en handleidingen en de stadsprojecten.

  Contacteer ons.