Via analyse, observatie en prospectie ontwikkelt de afdeling Territoriale Kennis een visie van het Brusselse stedelijke landschap met het oog op een efficiënte ruimtelijke planning. 

De afdeling beheert verschillende Barometers, het publiceert studies en creëert monitoringtools voor de infrastructuur op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarnaast houdt het toezicht op de stedelijke ontwikkeling van het Brusselse grondgebied.

Meer informatie over de studies en observatoria en de stadsprojecten.

Contacteer ons.