Kazernes van Elsene - Usquare: Openbaar onderzoek

Geef uw mening over het Richtplan Van Aanleg

Openbaar onderzoek

woensdag 6 februari 2019 tot maandag 8 april 2019

Gepubliceerd op 31 januari 2019

 


© Deborah Puylaert
Van 6 februari tot 8 april 2019, wordt het project van Richtplan van Aanleg voor de voormalige kazernes van Elsene voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Elsene en Etterbeek.

Het RPA Voormalige kazernes van Elsene stelt voorop om deze site, die vandaag ingesloten is, te herinrichten als een gemengde wijk, vormgegeven door een grote esplanade en een nieuw park. Het project voorziet, met respect voor het erfgoed en het woonmilieu, de creatie van gezins-en studentenwoningen, evenals lokale voorzieningen die beantwoorden aan de behoeften van iedereen.

Op 20 december 2018 keurde de Brusselse regering in eerste lezing het ontwerp voor het Richtplan van Aanleg (RPA) goed voor de voormalige kazernes van Elsene. Deze juridische tool omkadert de verschillende operaties in het kader van Usquare, een belangrijk en inspirerend project voor het Brussels Gewest.

Van 6 februari tot 8 april 2019, wordt het project van RPA voorgelegd aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Elsene en Etterbeek. Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken aan de daarvoor bevoegde personen bij de gemeenten, via post of via de site van perspective.brussels.

In de gemeenten, kan u de volgende documenten raadplegen;

Na het openbaar onderzoek zullen opmerkingen en observaties worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal inwinnen. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voorafgaand aan een tweede lezing. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren.

Geef uw mening, van 6 februari tot 8 april 2019:

  • Bij 1 van de 2 organiserende gemeenten
    • Etterbeek: de documenten liggen ter inzage op de Dienst Ruimteijke Ordening, 5e verdieping, Oudergemlaan 113 te 1040 Etterbeek van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u en op de permanentie van de politie (Sint Pieterssteenweg 112 te 1040 Etterbeek) op woensdag van 14u tot 20u. Voor de technische verduidelijkingen komt u best langs op maandag, dinsdag en donderdagmorgen van 9u tot 12u of op na telefonische afspraak via de nummers 02/627.27.69 en 02/627.27.63.
    • Elsene: de documenten liggen ter inzage op de dienst Stedenbouw - Elsensesteenweg, 168 te 1050 Brussel gedurende alle werkdagen van 9u tot 12u en op donderdag tot 20u. Voor de technische verduidelijkingen komt u best langs op donderdagvoormiddagen van 9u tot 12u, of na telefonische afspraak via het nummer 02/515.67.78.
  • Via onze vragenlijst
  • Via de post:

perspective.brussels,
Directie Territoriale Strategie
Naamsestraat 59
1000 Brussel

Meer info