De verandering in de wijken met een centrale rol in de uitwisselingen tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Europese metropool Rijsel

Gepubliceerd op 28 november 2019

 

Bezoek aan de Heyvaertwijk met de Rijselse deelnemers
Bezoek aan de Heyvaertwijk met de Rijselse deelnemers
© perspective

Op 4 oktober 2019 tekenden een twintigtal experten van de Brusselse en Rijselse grootsteden present in Brussel om het te hebben over de goede praktijken betreffende de stedelijke herwaardering en voor een bezoek aan de innoverende projecten in de Heyvaertwijk.

De uitwisselingsdag, die mee werd georganiseerd door perspective.brussels en urban.brussels, begon met een bezoek aan de Heyvaertwijk. De Rijselse deelnemers kregen de kans om een bezoek te brengen aan verschillende uitgevoerde of lopende projecten die deze voormalige Brusselse industriële wijk nieuw leven zullen inblazen, waaronder de herinrichting van de Ninoofsepoort, de reconversie van de 'Libelco'-huizenblokken, de nieuwe groenweg en de huisvestingsprojecten 'Passer'. Het bezoek was ook de gelegenheid om de verschillende Brusselse en Europese beleidsmaatregelen voor te stellen die zijn ingevoerd om de verandering in de wijken te ondersteunen: de duurzame wijkcontracten, de stadsvernieuwingscontracten, de richtplannen van aanleg of de Europese fondsen (EFRO).

In de namiddag bogen de twintig experten van de twee grootsteden zich over de gemeenschappelijke uitdagingen op het vlak van stedelijke herwaardering. De Rijselse deelnemers waren erg geïnteresseerd in de acties die de Brusselse plaatselijke besturen ondernemen om de productieactiviteiten in de stad te houden, het tijdelijk gebruik van gebouwen te ontwikkelen of experimenten uit te voeren. De Rijselse praktijken betreffende de productie van sociale woningen, grondbeheersing, voorkooprechten en het observatorium van de huurprijzen hebben de Brusselaars dan weer geïnspireerd. Tijdens de debatten werd ook dieper ingegaan op de evolutie van de praktijken naar een 'onderhandelingsstedenbouw' tussen verschillende actoren en de gevolgen, de opportuniteiten en de risico's die deze verandering met zich meebrengt.

De uitwisselingen zullen in 2020 worden voortgezet met twee nieuwe ontmoetingen. Ze kaderen binnen het op 2 mei 2019 ondertekende samenwerkingsakkoord tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Europese Metropool Rijsel.

Meer info