Ninoofsepoort: openbaar onderzoek

Geef uw mening over het Richtplan Van Aanleg

Openbaar onderzoek

27 februari > 29 april 2019

Gepubliceerd op 26 februari 2019

 

Ninoofsepoort in 2016
Ninoofsepoort in 2016
 
Van 27 februari tot 29 april 2019, wordt het project van Richtplan van Aanleg "Ninoofse Poort" voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht.

Het Richtplan van Aanleg (RPA) "Ninoofse Poort" stelt voor om de verschillende ambities voor dit toegangsgebied tot de stad in een coherentie visie te gieten. Het ontwerpplan voorziet in de aanleg van ongeveer 35.000 m² woningen (ongeveer 350 woningen) en 3 hectare parken, een kader voor lokale en grootstedelijke openbare voorzieningen en diverse economische activiteiten. Deze nieuwe functies worden ingericht in een nieuw samengestelde gebouwde omgeving rond hoogbouw.

Op 14 februai 2019 keurde de Brusselse regering in eerste lezing het ontwerp voor het Richtplan van Aanleg (RPA) “Ninoofse Poort” goed. Deze juridische tool omkadert de verschillende operaties in het kader van de ontwikkeling van de site.

Van 27 februari tot 29 april 2019, wordt het project van RPA voorgelegd aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht. Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken aan de daarvoor bevoegde personen bij de gemeenten, via post of via de site van perspective.brussels.

In de gemeenten, kan u de volgende documenten raadplegen;

Na het openbaar onderzoek zullen opmerkingen en observaties worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal inwinnen. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voorafgaand aan een tweede lezing. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren.

Geef uw mening, van 27 februari tot 29 april 2019:

  • Bij 1 van de 3 organiserende gemeenten
    • Stad Brussel: Departement Stedenbouw, Administratief Centrum, Anspachlaan 6, 10e verdieping / bureau 00, 1000 Brussel, van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u en op woensdag tussen 16u en 20u. Technische verduidelijkingen kan u verkrijgen op dinsdag tussen 9u en 12u of na telefonische afspraak op het nr 02/279.30.89.
    • Sint-Jans-Molenbeek: Stedenbouwkundige dienst, Waterpasstraat 7, eerste verdieping, 1080 Brussel, van dinsdag tot vrijdag tussen 9u en 12u en op maandag tussen 18u en 20u. Technische verduidelijkingen kan u verkrijgen op donderdag tussen 9u en 12u of na telefonische afspraak op het nr 02/412.37.34.
    • Koekelberg: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Van Lintstraat 6, 2de verdieping 1070 Brussel, van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u en op maandag tussen 18u en 20u. Technische verduidelijkingen kan u verkrijgen op maandag tussen 8u30 en 11u30 of na telefonische afspraak op het nr 02/558.08.61 of 02/558.08.62.
  • Via onze vragenlijst
  • Via de post:

perspective.brussels,
Directie Territoriale Strategie
Naamsestraat 59
1000 Brussel

Meer info