Het studentenleven in het hart van het Brussels Gewest

Workshop

woensdag 24 april 2019

14:00 > 22:00

Gepubliceerd op 28 februari 2019

 


© perspective.brussels

site van de voormalige kazernes van Elsene

perspective.brussels organiseert een evenement rond het studentenleven in het Brussels Gewest. 

Dit zal plaatsvinden in de voormalige kazernes van Elsene.

Programma (de volledige versie)

14u - 17u: Workshops

Workshop 1: Studenten in stad en samenleving
  • Student in de samenleving

Voor wat engageren de Brusselse studenten zich, en waarom ? Hoe kunnen we  bepaalde initiatieven in de toekomst verder stimuleren?
Hoe kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de studenten sensibiliseren voor de uitdagingen waar ze voor staat?

  • Wat zijn de culturele interesses van de studenten?

Hoe zit het met de cultuurbeleving van de Brusselse studenten? Waaraan nemen ze deel? Welke aanbevelingen zijn er voor de culturele organisaties ? 

  • Studenten en hun woonwijk

Hoe studenten beter integreren in de wijk waar ze op kot zitten?  Gaan ze in interactie met andere bewoners? En hoe kunnen we deze ontmoetingen bevorderen?

 

Workshop 2: Studentenhuisvesting
  • Inleiding en contextualisering door perspective.brussels

Welk aanbod is er vandaag op het vlak van huisvesting voor studenten? Wat zijn hun noden en wensen? Is er aandacht voor studentenhuisvesting in de Brusselse beleidsplannen?

  • Stedenbouwkundig en juridisch kader 

Hoe wordt studentenhuisvesting opgenomen in de Brusselse juridische en planologische regelgeving? Huurovereenkomst en het Kwaliteitslabel voor studentenwoningen.

  • Welke nieuwe woontypologieën in studentenhuisvesting? 

17u - 18u: Pauze

 

18u - 20u: Lezing en debat

Twee steden, Antwerpen en Straatsburg, presenteren het beleid voor studenten in hun stad. Welke initiatieven hebben ze opgestart? Met welke problemen worden ze geconfronteerd? En welke opportuniteiten zijn er in hun stad?

De presentaties worden gevolgd door een debat waarbij de Brusselse context onder de loep wordt genomen. Welke aanbevelingen kunnen we maken? Welke initiatieven en projecten zijn er reeds opgestart in het Brussels Gewest en wat kunnen we leren van de gepresenteerde voorbeelden uit Antwerpen en Straatsburg?”

20h - 22h: Drink