Gedeeltelijke opheffing van het BBP Leopold II C* - Ulens - Picard

Gepubliceerd op 11 januari 2018

 

Extract van de bodembestemmingskaart van het BBP Leopold II C*
Extract van de bodembestemmingskaart van het BBP Leopold II C*
 

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurde donderdag 21 december 2017 de gedeeltelijke opheffing goed van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) Leopold II C*. 

Dit BBP strookt immers voor een deel niet meer met een hedendaagse invulling van het begrip goede ruimtelijke ordening, zeker wat betreft de aanleg en de bescherming van de binnenterreinen van de huizenblokken en het monofunctioneel karakter (kantoorgebouwen van de KBC). Voor het huizenblok tussen de Havenlaan, Picardstraat, Bouvierstraat en de Van Meyelstraat maakt het plaats voor een gemengd project van woningen, voorzieningen, winkels, KMO’s, enz. Het project zorgt tevens voor een grotere toegankelijkheid en vergroening van het huizenblok via creatie van nieuwe doorgangen, vrije ruimten, enz. alsook en een betere doorlaatbaarheid van de bodem. Tegelijk biedt het kanaalfront de mogelijkheid te verdichten en bij te dragen aan de opvang van de bevolkingsgroei in de stad. Terwijl de nieuwe functies genieten van het kanaallandschap en van een kwalitatieve leefomgeving, dragen ze bij tot de animatie van de kaaien en tot de algehele vernieuwing van de buurt en haar openbare ruimten. Het behoud van de rest van het BBP zorgt voor de bescherming en de versterking van het architecturaal erfgoed.

Deze gedeeltelijke opheffing maakt mee de uitvoering van het kanaalplan in deze wijk mogelijk. Het kanaalplan beschouwt de openbare ruimte als ruggengraat van de ruimtelijke structuur en dus als uitgangspunt voor de verwezenlijking van zijn strategie en doelstellingen, met name optimaliseren van het grondgebruik, herstellen van het stedelijk weefsel, verbeteren van de verbindingen tussen de kanaalwijken, verfraaien van de leefomgeving.

Meer info