Steden bezitten het vermogen om de gezondheidszorg toegankelijk te organiseren. Het kan echter beter, met aandacht voor de nabijheid van het aanbod en passend in een buurtgericht netwerk.

Het is vandaag wezenlijk dat planners, stedenbouwkundigen en professionelen uit de zorg- en welzijnssector de dialoog aangaan en elkaar versterken. Samen kunnen zij antwoorden bieden op de noden van zorgbehoevende en kwetsbare stedelingen. Dit betreft zowel de leefomgeving (publieke ruimte, mobiliteit, huisvesting…) als de infrastructuren voor zorg en welzijn in de buurt.

De studiedag op 18 januari wil een dynamiek en samenwerking op gang brengen, om te komen tot een betere “zorg in de stad”. De dag wordt georganiseerd door perspective.brussels, het CMDC-CDCS (Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie), het Kenniscentrum WWZ, het Observatorium voor gezondheid en welzijn van Brussel-Hoofdstad en het CBCS (Conseil bruxellois de coordination sociopolitique).
 
Gratis deelname - mits inschrijving - Beperkt aantal plaatsen

Adres: perspective.brussels (59 Naamsestraat)

PROGRAMMA

9.00u • ONTHAAL
9.15u • Welkomstwoord door perspective.brussels
9.30u • Inleiding door Dominique Verté (VUB) en Géry Leloutre (ULB)

WAT WETEN WE?

10.00u • In goede gezondheid leven: wat zijn de noden van de Brusselse bevolking nu en in de toekomst? door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA-perspective.brussels) en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad
10.45u • Wat hebben we de Brusselaars te bieden? Welke ondersteuning en welk zorgaanbod in mijn buurt? door Kenniscentrum WWZ, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en de Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS)
11.30u • KOFFIEPAUZE
11.45u • Hoe tools ontwikkelen en organisaties met elkaar in interactie laten gaan om zorg beter te integreren in de ruimtelijke planning? door perspective.brussels en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC)
12.30u • LUNCH

GEMEENSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

13.30u • Rondetafelgesprek nr. 1: Projectontwikkeling en woningaanpassing om langer zelfstandig te blijven wonen, geleid door Nicolas Bernard (USL-B)
- Inleidende uiteenzetting: Herwig Teugels (Kenniscentrum WWZ)
- Debat: Linda Struelens (EVA), Chantal Durant (Residentie Arcadia – OCMW van Molenbeek), Pascale Roelants (OVM Everecity), Julie Van Crombruggen (BGHM)
14.30u • Rondetafelgesprek nr. 2: Planning van een buurtgericht zorgmodel, geleid door Mark Trullemans (Quivif)
- Inleidende uiteenzetting: Maguelone Vignes (RML-B/UCL-Metrolab)
- Debat: Isabelle Heymans (Project Dokters van de Wereld), Jean Spinette (OCMW Sint-Gillis),
Clément Marchal (Renovas-Wijkcontracten Schaarbeek), Yves Rouyet (perspective.brussels)
15.30u • KOFFIEPAUZE
15.45u • Rondetafelgesprek nr. 3: De wijk aanpassen voor een beter welzijn van iedereen, geleid door Pierre Vanderstraeten (UCL)
- Inleidende uiteenzetting: Louis Ferrant (Medikuregem)
- Debat: Bruno Vankelegom (Forest Quartier Santé), Thérèse Kempeneers Foulon (Inclusion asbl), Laurent Erpicum (COSEDI), Grégory Moors (Brussel Mobiliteit), Céline Dutry (Leefmilieu Brussel)
16.30u • Slotwoord door Kristiaan Borret (BMA)
16.45u • DRINK

Het volledige programma downloaden