< Retour à la carte

Het nieuwe gezicht van de Europese wijk

1. Het nieuwe gezicht van de Europese wijk

Huisvesting is een prioriteit van het Richtschema en sinds 2008 werden meer dan 165.000 m² nieuwe woningen gebouwd in de Europese wijk.

De meeste residentiële woningen worden gebouwd op de as van de Maalbeeklaan en de Etterbeeksesteenweg. Het Richtschema identificeert deze as als de belangrijkste verbinding tussen de residentiële wijken in het noorden en het zuiden en stelt daarom de heraanleg tot stadsboulevard voor. Deze renovatie verloopt parallel met de heraanleg van het Schumanplein en de omgeving.

Simultaan met deze residentiële ontwikkeling zullen er nieuwe handelszaken worden ontwikkeld, hoofdzakelijk langs de Etterbeeksesteenweg en het Jean Reyplein.

Om meer huisvesting in de Europese wijk te creëren, heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) in 2013 (Demografisch GBP) gewijzigd en de regels voor de stedenbouwkundige lasten aangepast. De Stad Brussel is trouwens gestart met de uitvoering van zes Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP) die door het Richtschema voorgesteld werden. De schepen voor Stedenbouw van de Stad Brussel heeft in oktober 2014 een globale studie met aanbevelingen voor die zes plannen voorgesteld. Het eerste plan, BBP Belliard-Etterbeek, trad in werking in 2016. En de uitvoering van een tweede plan, BBP Wetenschap, startte in juni 2017.

2.  Stadsproject Wet (SpW)

Het Stadsproject Wet (SpW) heeft betrekking op de bouw van woningen op 110.000 m², van voorzieningen en handelszaken op een totaal van 60.000 m² en van 240.000 m² nieuwe kantoren. Het SpW moet de Europese wijk omvormen tot een wijk met gemengde stedelijke functies, die aansluit op de vereisten van duurzame ontwikkeling en compacte steden. Het moet de gebouwen in de Europese wijk die niet door de Unie bezet worden, optimaal benutten.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft in 2008 een architectuurwedstrijd georganiseerd en selecteerde het Stadsproject Wet van Atelier Christian de Portzamparc.

In december 2013 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een Stedenbouwkundige Zoneverordening (SV) goedgekeurd. Die komt in de plaats van Titel 1 van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) en legt het reglementaire kader van de bouwprofielen en de inplantingen vast. Tot slot zal het Richtschema Wet, het laatste reglementaire onderdeel van de Wetstraat, in september 2019 van kracht worden.

De eerste twee stedenbouwkundige vergunningen in de logica van de SV werden afgeleverd in december 2014 voor de projecten “Brussels Europa” van Atenor en “Leaselex” van Europa Capital. Ze voorzien de bouw van twee torens met een gemengde woon-kantoorfunctie en een nieuwe openbare ruimte tussen de Wetstraat en de Jacques de Lalaingstraat.

perspective.brussels onderhandelt ook met andere grote eigenaars binnen het SpW, waarvan de Europese Commissie veruit de grootste is. De heraanleg van een groep huizen van de Commissie wordt georganiseerd via een internationale architectuurwedstrijd.