< Terug naar de kaart

Delta Herrmann-Debroux


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perspective.brussels ontwikkelt een strategisevoor het grondgebied aan weerszijden van de E411-snelweg, van de gewestgrens tot de Deltasite.

Het stedelijke gebied Delta-Hermann-Debroux langs de E411-snelweg waarlangs ontelbare voertuigen Brussel in- en uitrijden, biedt een waaier aan bestemmingen en activiteiten: een woud dat erkend is als Werelderfgoed, een topsportcentrum, enkele van de meest rendabele hypermarkten van het land, een vroegere spoorweg die omgevormd is tot een wandelweg, gebouwen van de Europese Commissie, een belangrijk knooppunt voor het openbaarvervoer van het Gewest, de Université Libre de Bruxelles, de Japanse school, een toekomstig ziekenhuis, enz.

Ondanks al die troeven is de wijk niet samenhangend ingericht. De activiteiten staan allemaal los van elkaar. Kantoren, handelszaken, woningen en openbaar vervoer hebben elk een specifieke stedelijke functie zonder echt aan te sluiten op de andere functies. De weginfrastructuur - het Herrmann-Debrouxviaduct in het bijzonder – vormt hier een visuele en fysieke hinderpaal.

Een betere samenhang en levenskwaliteit

Om deze stadstoegang en zijn omgeving een nieuw gezicht te geven, heeft de Brusselse regering perspective.brussels gevraagd om het grootste (en langste - 6 km) Richtplan van uitleg (RPA) van het Gewest aan te sturen. Dit plan zal het hele gebied in verschillende fasen onder handen nemen:

  • Eerste fase: werken aan de bestaande infrastructuur, waaronder het Herrmann-Debrouxviaduct.
  • Tweede fase: de voordelen en nadelen afwegen als die infrastructuur volledig of gedeeltelijk zou verdwijnen.

Op basis van een wedstrijd werd een internationaal multidisciplinair team aangeduid dat bestaat uit de stedenbouwkundige organisatie ORG SQUARED, het landschapsarchitectuurbureau D’ici-là, mobiliteitsexpert Sweco, milieu-effectenspecialist Antea en het bureau voor burgerparticipatie Common Ground.

Tijdens de wedstrijd werd bijvoorbeeld al geopperd om het metrostation fysiek te verbinden met de winkels van Oudergem via een grote voetgangersesplanade. Het autoverkeer zou in dat geval langs de andere kant van de metrolijn, langs de kantoorgebouwen worden omgeleid.

Concrete projecten voor de Delta-Herrmann-Debrouxwijk

Parallel met de herwaardering van de openbare ruimte worden de meeste sites op het Delta-Herrmann-Debrouxgrondgebied opnieuw ontwikkeld of gerenoveerd. Sommige maken ze zelfs deel uit van een reconversieproject.

Beaulieu

Sommige van de kantoorgebouwen van de Europese Commissie worden momenteel afgebroken en opnieuw gebouwd. Deze evolutie biedt ruimte om na te denken over de inrichting van de hele site en om er een ruimere functionele mix te overwegen (kantoren, woningen, voorzieningen, enz.).

Deltadriehoek

Het gebied tussen de spoorlijnen 161 en 26 en de Triomflaan wordt aan een snel tempo verstedelijkt. In het noorden opent het nieuwe CHIREC-ziekenhuis eind 2017 zijn deuren. In het zuiden, in het deel van de driehoek die eigendom is van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), worden nieuwe activiteiten ondergebracht (vb. een sorteercentrum van bpost en, indien mogelijk, woningen).

P+R en MIVB-site in Delta

In het oosten van de Deltadriehoek wordt er ook bijzondere aandacht besteed aan de MIVB-stelplaats en de aanpalende openluchtparking. Het is de bedoeling om de site dichter te bebouwen, om de activiteiten te diversifiëren (vb. door woningen toe te voegen) en een stedelijke gevel langs de Beaulieulaan te creëren.

Winkelcentrum van Oudergem

Ondanks zijn buitengewone commerciële succes vertoont het winkelcentrum van Oudergem de kenmerken van een retail park uit de rand: het is dunbevolkt en beslaat een groot perceel ingericht rond een openluchtparking, waarbij elke handelszaak in een eigen gebouw is gevestigd. Dit winkelcentrum werd ontworpen in een tijd dat dit gebied tot de rand behoorde, maar maakt nu deel uit van de stad. Om het beter in de stad te integreren, zou een volledig nieuwe wijk in het hart van Oudergem kunnen worden gecreëerd. Het project zou zijn commerciële activiteit behouden in een stedelijkere, dichter bevolkte wijk met een mix van functies (woningen, collectieve voorzieningen, handelszaken …) en een aangename openbare ruimte voor de inwoners.

Burgerbevraging

perspective.brussels heeft een proces voor burgerparticipatie gelanceerd als informatiebron voor het inrichtingsplan van de strategische pool Herrmann-Debroux, met behulp van de expertise van de inwoners en gebruikers van de wijk.

Er vond een eerste vergadering plaats op 20 november 2017, waar ongeveer 90 personen aan deelnamen. In het begin van het jaar 2018 worden er nog andere uitwisselings- en participatiemomenten georganiseerd.