< Terug naar de kaart

Weststation


 

 

 

 

 

 

 

Het ongebruikte Brussel West-treinstation en de spoorweg die de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in twee deelt, bieden een uitzonderlijk ontwikkelingspotentieel. De herstructurering van dit gebied met goede openbaarvervoerverbindingen wordt uitgewerkt in het kader van een territoriale strategie, ondersteund door een Richtplan van aanleg (RPA).

Het Weststation is een omvangrijke site van 13 hectare en strekt zich uit over ongeveer een kilometer. Als Gebied van Gewestelijk Belang (GWB) vormt dit vroegere goederenstation de verbinding tussen twee delen van Sint-Jans-Molenbeek: het dichtbebouwde oosten met oude woningen en het westen dat recenter ontwikkeld werd.

Mobiliteit, een troef van de wijk

Sinds de renovatie van het intermodale ‘Weststation’, de reorganisatie van het metronet in 2009 en de creatie van een MIVB-halte, is deze wijk een van de best verbonden wijken van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met het openbaar vervoer (metro, bus, tram, trein).

Een studie om de toekomst van de site te plannen

Een definitiestudie (FR) maakte in 2015 een analyse van de site en de omliggende wijken. De studie identificeert de behoeften aan huisvesting, voorzieningen voor scholen, economische activiteiten, mobiliteit en landschap. Ze formuleerde ook stedelijke aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van de site.

Een ambitieus inrichtingsplan

Naar aanleiding van de definitiestudie werkte perspective.brussels een RPA uit dat uitgevoerd wordt door Taktyk (landschap)/Alive Architecture (beheer van de overgang)/51N4E (architectuur). Dit RPA besteedt veel aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte en aan het landschap.

De grote richtlijnen van het project zijn:

 • Op het gebied van infrastructuur
  • Een betere verbinding met de naburige wijken en de metropool dankzij het openbaar vervoer,
  • Bebouwing van 90.000 m² met 50% huisvesting en 27.000 m² economische activiteiten (kantoren, productie, enz.), alsook voorzieningen waaronder ten minste een secundaire school, een opleidingscentrum voor spoorwerkers van Infrabel en een grote, nog te definiëren hoofdstedelijke voorziening.
 • Op het gebied van mobiliteit
  • Ten minste twee niet overdekte oost-westverbindingen voorbehouden voor fietsers, voetgangers en personen met beperkte mobiliteit, niet toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen,
  • Een grote noord-zuidpromenade voor fietsers en voetgangers langs lijn 28,
  • Een parking voor alle aanwezige voorzieningen.
 • Op het gebied van landschap
  • Genoeg kwaliteitsvolle en toegankelijke groene ruimte, waaronder een park van minstens 3 hectare,
  • Het industrieel erfgoed op het braakland wordt in het mate van het mogelijke behouden.

Tegen 2018 willen perspective.brussels, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en het team dat het Richtplan uitwerkt, geleidelijk de site openen voor de inwoners. De wijkverenigingen en de omwonenden worden uitgenodigd om mee te denken over de te nemen stappen.

Een eerste concreet project: Infrabel Academy

De Infrabel Academy opent in 2020 haar deuren als nationaal opleidingscentrum voor spoorwerkers. De ligging van dit centrum in een wijk met een van de hoogste werkloosheidspercentages bij jongeren, creëert plaatselijke banen en versterkt er de link tussen onderwijs, opleiding en tewerkstelling.

Er zijn ook partnerschappen gepland met andere openbare spelers zoals de MIVB, Bruxelles-Formation en Actiris.